Dizaino magistrantūros programa - tai dviejų metų dizaino krypties universitetinės studijos, kurios suteikia galimybes studentams plėtoti žinias bei gebėjimus tyrinėti kompleksines sociokultūrines, socioekonomines, technologines produkto ir erdvinio dizaino problemas bei siūlyti inovatyvius jų sprendimo būdus.

Programos tikslas - ugdyti dizainerį, tyrėją, dizaino ekspertą, kūrybingą ir atsakingą asmenybę.

Magistro studijų metu siekiama:

  • skatinti studentus kritiškai vertinti visuomenės raidos bei vartojimo kultūros tendencijas ir scenarijus.
  • spręsti kompleksines sociokultūrines, aplinkos, tvarumo, technologijų ar ekonomines, verslo problemas produkto ar erdvinio (kontekstualaus) dizaino kryptyse.
  • skatinti, kad studentai plėtotų dizaino srities, tarpdisciplinines žinias, kritinio ir strateginio mąstymo įgūdžius, vykdytų dizaino tiriamąją veiklą bei tyrimų duomenimis grįstų praktinės veiklos rezultatus.
  • kurti inovatyvias produkto ar erdvinio (kontekstualaus) dizaino koncepcijas bei projektuoti  kompleksinius dizaino objektus, sistemas, procesus ar paslaugas, konkurencingus tarptautiniame lygyje bei įgyvendinti dizaino projektus bendradarbiaujant su įvairių sričių specialistais, įmonėmis ir organizacijomis.
  • reflektuoti asmeninę kūrybinę veiklą, apibrėžti jos išskirtinumą bei derinti su visuomenės poreikiais.

Išsamiau