2020 m.

Pavardė, vardas Baigiamojo darbo tema, vadovas
Dadonas Justinas

Kūrybinio projekto tema: Atviro dizaino modulinių detalių konstrukcinė sistema   

Teorinio darbo tema: „Pasidaryk-pats” judėjimo ir skaitmeninės gamybos įgalintas atviras dizainas

Kūrybinės dalies vadovas – doc. J. Brundza

Tiriamosios dalies vadovas – doc. M. Lesauskas

Palovis Simonas

Pritaikomumo ir suasmeninimo poreikiai išmaniųjų laikrodžių dizaine   

Kūrybinės dalies vadovas – doc. J. Brundza

Tiriamosios dalies vadovas – doc. M. Lesauskas

Petraitytė Karolina

Edukacinių priemonių dizainas erdvinio intelekto ugdymo kontekste 

Kūrybinės dalies vadovas – doc. M. Kibildienė

Tiriamosios dalies vadovas – doc. dr. R. Janulevičiūtė