2018 m.

Pavardė, vardas Baigiamojo darbo tema, vadovas

Austėja Zuzana Platūkytė

Eksperimentinis tekstilės atliekų perdirbimas naudojant alternatyvius dizaino metodus

Darbo vadovai: Prof. dr. V. Kibildis ir Meno licenciatas M. Lesauskas

Austėja Šeputė

Pomirtinės organų donorystės skatinimas komunikacinėmis priemonėmis

Darbo vadovai: Doc. M. Kibildienė ir Meno licenciatas M. Lesauskas