Simona Pabrėžaitė | Būties (ne)darna | 2022 06 02–06 10

VDA Tekstilės meno ir dizaino katedros BA baigiamojo projekto paroda
Vadovė doc. Severija Inčirauskaitė – Kriaunevičienė

Šioje parodoje, keliuose skirtinguose kūriniuose nagrinėjama žmogaus, kaip liminalaus subjekto
tema. Liminal - tai perėjimo periodas arba fazė tarp dviejų priešingybių, dviprasmybių.
Tiesiogine prasme šis terminas reiškia „slenkstį“ (lot.), pasireiškiantį tuuomet, kai subjektas ar
vieta nebėra toks, koks buvo, tačiau dar nėra ir pilnai pakitęs.
Gimęs iš gamtos, bet sukūręs miestą, žmogus yra atsidūręs miško ir urbanistikos sankirtoje. Taip
sukurdamas santykį tarp to, kas suprantama bei pažįstama ir tarp nesuvokiamų bei neištirtų
laukų. Žmogus tampa susikirtimo tašku tarp praeities ir dabarties, tarp žinomo ir nežinomo, nuo
laukinių šaknų iki pažangiausių technologinių inovacijų.
Žmogiškoje medijoje atspausta gamtiška forma tampa nuoroda į gilaus miško žvėries ir dirbtinio
plastiko kontrastą. Performanso video nagrinėjama kūrybos ir naikinimo skirtis bei kaip šios dvi
veiklos dažnai parsipina tarpusavyje ir apsikeičia vietomis. Dėmesį traukiantis šviesos taškelis –
nuoroda į civilizaciją, norą kurti, ieškoti daugiau, nei mums duota. Nuo seno žmogus turėjo
polinkį kūrybai, gyvendamas gamtos apsuptyje, vis ieškojo kažko stipresnio, kas geriau
patenkintų atsirandančius poreikius.
Kyla klausimas: ar mes gyvename darnoje ar ne? Esame ant dviejų priešingybių susikirtimo
ribos. Kylantis kontrastas neturi vieno atsakymo. Kiekvienam atsakymas yra vis kitoks.

Paroda atvira lankytojams nuo birželio 2 d. 12 val.

Birželio 2 d. vyks baigiamojo darbo gynimas. Projekto vadovė doc. Severija Inčirauskaitė – Kriaunevičienė, VDA Tekstilės meno ir dizaino katedra.