Nuo kovo 30 d. Vilniaus dailės akademijos (VDA) galerijoje „Artifex“ veiks Sigitos Maslauskaitės-Mažylienės paroda „Acheiropitos“.

Acheiropita (a- + gr. cheir – ranka + poietos – padarytas) – ne rankų darbo atvaizdai, relikvijos. Acheiropita – tai autentiškas atspaudas, nesusijęs nei su tapytojo gebėjimais, nei su žmogiškomis pastangomis ir gebėjimais kurti, pagaminti, pamėgdžioti. Acheiropita dažniausiai yra stebuklinga arba savaiminė reprodukcija, atspaudas ant drobės, kartais įkapės.

Pirmą kartą atvaizdas kaip „ne žmogaus rankų darbas“ paminėtas VI a. pabaigoje Evagrijaus Scholasto „Bažnyčios istorijoje“. Nuo VIII a. ikonoklastinių kovų kontekste stebuklinga acheiropita prigimtis tampa atvaizdų gynimo argumentu, pasitelkiamu ginant krikščioniškojo kulto atvaizdą nuo kaltinimų pagoniška stabmeldyste. Pasakojimai iškelia atvaizdą, kuris yra tikras asmens buvimo liudijimas, o atsiradęs per susilietimą su provaizdžiu tampa pasyvia dieviškos tapatybės išraiška. Religiniame mene acheiropita atstovauja pačiai ikonos esmei: tai šventųjų atvaizdų archetipas.

Galerijos „Artifex“ erdvėje eksponuojamos penkios acheiropitos. Tai bažnytiniai artefaktai, kuriuos sukūrė saulės šviesa. Menininkės prisilietimas prie atvaizdų egzistuoja, bet, kaip privaloma acheiropitų tradicijoje, tapytojos vaidmuo yra trečiaeilis. Parodoje siekiama remiantis „ne žmogaus rankų darbo“ atvaizdo fenomenu papasakoti archetipinę sakralaus ir „Tikrojo atvaizdo“ (ne)įmanomybės istoriją čia ir dabar.

Paroda veiks iki balandžio 17 d. VDA galerijoje „Artifex“, Gaono g. 1, Vilnius. 

Siekiant pristabdyti Covid-19 plitimą oficialaus parodos atidarymo nebus. Primename: vienu metu galerijoje gali būti tik 1 lankytojas, išskyrus šeimos ar vieno namų ūkio narius. Privalomos nosį ir burną dengiančios priemonės. Užėjus, prašome, dezinfekuoti rankas.

Iliustracijos:

Acheiropita. Šv. Kotryna Aleksandrietė | 2021 Acheiropoieta. St. Catherine of Alexandria
medis, audinys / wood, fabric
Acheiropita. Šv. Pranciškaus vizija, 2021 | Acheiropoieta. The Vision of Saint Francis
medis, audinys, akrilas, auksavimas / wood, fabric, acrylic, gilding