Biblioteka

Kitos naujos knygos (nauji leidiniai gauti per 2 paskutinius mėnesius) 

Rapport De L'exercice 1906-1907. Imprimerie Joseph Zawadzki, 1907.
Tiziano. Tizian: Zehn Farbige Nachbildungen Seiner Hauptwerke. Verlag Von Seemann & Co, 1910.
Spitzweg, Carl. Carl Spitzweg (Grafika): Acht Farbige Wiedergaben Seiner Gemälde : Mit Einigen Briefen Spitzwegs. Verlag Von Seemann & Co, 1910.
Manet, ÉDouard. Edouard Manet: Acht Farbige Wiedergaben Nach Gemälden Seiner Hand. Verlag Von Seemann & Co, 1923.
Tiziano. Tizian: Zweite Mappe : Acht Farbige Wiedergaben Bedeutender Gemälde. Verlag Von Seemann & Co, 1923.
Bruegel, Pieter. Pieter Bruegel D.Ä.: Sieben Farbige Gemälde = Wiedergaben. Verlag Von Seemann & Co, 1936.
Europäische Meister Des 19. Und 20. Jahrhunderts. Seemann & Co Kunstverlag, 1938.
Salon : Obrazová Revue pro Uměnía Život, 1922.
Martel, Jan. Sculpture. Editions D'art Charles Moreau, 1929.
Popławski, Stefan. Stefan Popławski - Tkaniny. Centralne Muzeum Włókiennictwa, 1978.
Tapissos D'escola Catalana: III Biennale Internationale De La Tapisserie Moderne, Lausanne, Palais De Rumine, 9 Juin-1 Octobre, 1967. Alfombras y Tapices Aymat S.A, 1967.
Geist, Edwin. Antikes Und Modernes Im Litauischen Volkslied. Pribačis, 1940.
Kasiulis, Vytautas. Exposition Du Peintre Lithuanien Vytautas Kasiulis =: Ausstellung Des Litauischen Malers Vytautas Kasiulis : Friedrichsbau - Fribourg En Brisgau, 18.XII.1947-1.II.1948. [Leidėjas Nenustatytas], 1947.
Laisvieji Aušros Vartai: [Albumas]. Išleido Knygynas „Aukuras“, 1940.
Rïgas Lietiškas Mākslas Vidusskola. Latvijas Valsts Izdevniecība, 1958.
Bernhard, Thomas. Senieji Meistrai: Romanas. Pasviręs Pasaulis, 2005.
Dementavičius, Justinas, et al. Dvasiniai Fribūro Vaikai: Fribūro Universiteto Lietuviai Ir Jų Reikšmė Lietuvai =: Spiritual Children of Fribourg: Lithuanians at the University of Fribourg and Their Importance for Lithuania : [Parodos] Katalogas [2019, Fribūras]. Bažnytinio Paveldo Muziejus, 2019.
Kulvietytė Cemnolonskė, Aušrinė Lietuvos Istorija Dailėje: Mokslo Monografija. Vytauto Didžiojo Universitetas, 2021.
Januškaitė, Evelina, et al. Memorabilia: [Lietuvos Dailininkų Sąjungos Meno Albumas]. Lietuvos Dailininkų Sąjunga, 2018.
Jaškūnienė, Eglė Fotografija Lietuvos Grafiniame Dizaine 1953-1988: Technologijos, Komunikacija, Propaganda, Estetika: Monografija. Technika, 2021.