Biblioteka

Kitos naujos knygos (nauji leidiniai gauti per 2 paskutinius mėnesius) 


Fauchereau, Serge. Baltijos Šalių Menas XIX-XX a. Hubris, 2021.
The Silent University: towards a Transversal Pedagogy. Sternberg Press, 2016.
Naujokaitė, Neringa. Neringa Naujokaite. Art Deco: Eine Studie Zur Rekonstruktion Eines Zwischenkriegszeitinterieuer : Katalog Der Dia-Und Videoinstallation. Verlag Kettler, 2021.
Geniusz Baroku: Szymon Czechowicz, 1689-1775 =: Genius of the Baroque: Szymon Czechowicz, 1689-1775 : Wystawa w Muzeum Narodowym w Krakowie Gmach Glówny, 16 Października 2020-21 Lutego 2021. Muzeum Narodowe, 2020.
Kopiczko, Andrzej. Krosno Koło Ornety: Dzieje i Mieszkańcy. Wydawnictwo Bernardinum, 2020.
Matusiewicz, Andrzej. Dwory Na Suwalszczyźnie: Mieszkańcy, Rodziny. Wydanie II poprawione. ed., Starostwo Powiatowe w Suwałkach : Muzeum Okręgowe w Suwałkach, 2019.
Su Ambasadoriumi Jurgiu Baltrušaičiu: Knyga Užrašams Ir Mintims. Vilniaus Dailės Akademijos Leidykla, 2021.
Warhol-Basquiat: Diese Publikation Ersccheint Anlässlich Der Ausstellung 16.Oktober 2013 Bis 2. Februar 2014 Bank Austria Kunstforum, Wien : Katalog. Kehrer, 2014.
Siemaszko, Aleksander. Freski z Supraśla: Unikatowy Zabytek XVI-Wiecznego Pobizantyńskiego Malarstwa Ściennego = Frescoes from Supraśl : Unique Specimen of 16thcentury Post-Byzantine Mural Painting. Wydanie 1. ed., Oficyna Wydawnicza „Między Niebem a Ziemią” Andrzej Sokólski, 2006.
Kopiczko, Andrzej. Chwalęcin Koło Ornety: Dzieje Sanktuarium. Instytut Historii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2021.
Romantyzm i Jego Tradycje =: Романтизм и Его Традиции = The Romanticism and Its Tradition. Polski Instytut Studiów Nad Sztuką Świata ; Wydawnictwo Tako, 2020.
Fedorovič, Irena, et al. Pod Znakiem Orła i Pogoni: Polsko-Litewskie Związki Naukowe i Kulturowe w Dziejach Uniwersytetu Wileńskiego : Zbiór Studiów = Su Erelio Ir Vyčio Ženklais : Lenkijos Ir Lietuvos Moksliniai Ir Kultūriniai Ryšiai Vilniaus Universiteto Istorijoje : Mokslinių Darbų Rinkinys. Vilnius University Press, 2021.
Karpińska, Katarzyna, et al. Sztuka i Czas: Aleksander Szturman (1869-1944). Artysta w Podróży =: Menas Ir Epocha: Aleksandras Szturmanas (1869-1944). Keliaujantis Menininkas = Art and Time: Aleksander Szturman (1869-1944). Travelling Artist : Wystawa Pałac Na Zatroczu Litwa Październik 2016 - Wrzesień 2017 : [Katalogas]. Muzeum Pałacu Króla Jana III, 2017.
Przestrzeń i Czas: Malarstwo Alfreda, Czesława i Joanny Wierusz-Kowalskich =: Erdvė Ir Epocha: Alfredo, Česlovi Ir Joannos Vierušų-Kovalskių Tabyba = Time and Space: Paitings by Alfred, Czesław and Joanna Wierusz-Kowalski : Wystawa Pałac Na Zatroczu Litwa Wrzesień 2015 - Wrzesień 2016. Muzeum Pałacu Króla Jana III, 2016.
Portret i Czas. Malarstwo Ludomira, Wincentego i Aleksandra Sleńdzińskich =: Portretas Ir Epocha. Ludomiro, Vincento Ir Aleksandro Slendzinskių Tapyba = Portrait and Time. Art Painting by Ludomir, Wincenty, and Aleksander Sleńdziński : Wystawa Pałac Na Zatroczu Litwa Wrzesień 2014 – Wrzesień 2015 : [Katalogas]. Inter Line SC, 2015.
45 Lat Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycac, 1975-2020. RS DRUK Drukarnia Wydawnicza, 2020.