• Naujienlaiškis
 • Nuo 2019 m. gruodžio 9 d. Meno skaitykloje eksponuojami senų ir retų spaudinių skaitykloje saugomi XXa. pradžios periodiniai leidiniai. Parodoje išvysite dalį Vilniaus Dailės Akademijos bibliotekos turimų prancūziškos periodikos leidinių, kurie nuo šiol bus prieinami skaitytojams. 

  Eksponuojami septyni penkių pavadinimų žurnalų tomai. Visi jų turi Kauno meno mokyklos antspaudą, tad manoma, kad ten prenumeruoti žurnalai ir buvo įrišti į dabartinius tomus.

   

  L'Art vivant : revue bi-mensuelle des amateurs et des artistes.

  Žurnalas prancūzų kalba, leistas Paryžiuje, Nouvelles littéraires leidykloje,  1925-1939 m. Šis leidinys periodiškai išeidavo dukart į mėnesį. Eksponuojamas leidinys apima laikotarpį nuo 1937 sausio 1- 1937 birželio 15. įrištoje knygoje galima rasti numerį skirtą paminėti Claude Monet gyvenimui, straipsnių apie rusų tragikus, toteminį meną, madą, gastronominį meną, architektūrą, modernų, klasikinį, renesanso ar viduramžių meną, straipsnių apie įvairius menininkus, muziejų ekspozicijas, parodų aprašymus ir t.t.

  L'Amour de l'art : revue mensuelle.

  Žurnalas prancūzų kalba, leistas 1920-1938 m. Paryžiuje. Plataus spektro žurnalas apie meną ir meno istoriją. Leidinyje galima rasti dailininkų biografijų, sezono tendencijas, galerijose rengiamų parodų recenzijas, privačių kolekcijų aprašymus. Gausu iliustracijų. 

  Gazette des beaux-arts : courrier européen de l'art et de la curiosité. 

  Žurnalas prancūzų kalba, leistas 1859-2002 m. Paryžiuje. Žurnalo periodiškumas buvo įvairus: kas dvi savaites, kartą į mėnesį ar kartą į ketvirtį. Vykstant karams, žurnalo leidyba buvo kelis kartus sustojusi nuo 1914 m. rugpjūčio mėn. iki 1916 m. birželio mėn., nuo 1939 m. gegužės iki 1939 m. birželio ir 1942 m. spalio mėnesį. Nuo 1942 m. spalio iki 1948 m. birželio mėn. žurnalas buvo pradėtas leisti Niujorke anglų kalba o nuo 1948 m. liepos mėn. leistas Niujorke ir Paryžiuje, prancūzų ir anglų kalbomis. Gazette des beaux-arts - plataus spektro žurnalas apie meno istoriją.

  L'Art sacré : revue mensuelle.

  Žurnalas prancūzų kalba, leistas 1935-1939 m. Paryžiuje. Žurnalo leidyba nuo 1939 m. rugsėjo mėn. iki 1946 m. ​​balandžio mėn. buvo laikinai sustabdyta, o 1945-1946 metais leistas pakeistu pavadinimu „Cahiers de l'Art Sacre". Nuo 1947 iki 1969 metų vėl gražintas pavadinimas „L'Art sacré". Žurnalas labiausiai koncentruojasi į religinį meną, kriksčionių dailę ir simboliką, galima rasti įvairių straipsnių susijusių su krikščionybe, aptariamas bažnyčių modernizavimas, ikonografija, bažnyčių architektūros, vitražų aprašymus, šventuosius ir t.t. 

  L'Art et les artistes : revue mensuelle d'art ancien et moderne ... 

  Žurnalas prancūzų kalba, leistas 1905-1939 m. Paryžiuje. Įkūrėjas Armand Dayot. Parodoje eksponuojama 1933 metų spalio mėn. Nr. 140 specialus numeris „La Dance" ; 1933 metų vasario mėn. Nr. 134 specialus numeris „Vermeer et l'école de delft" įrištas į XXV tomą kartu su 130, 131, 132 ir 133 numeriais. Taip pat parodoje išvysite 1916 metų kovo mėn. specialų numerį „La Pologne immortelle" L'Art et les artistes žurnale galima rasti straipsnių apie meno istoriją, to meto meno aktualijas, taikomajį meną, menininkų stilių, bruožus, biografijas, tuometines parodas, muziejų turimus kūrinius ir t.t. 

   

  „La Pologne immortelle" - „Nemirtingoji Lenkija" rasite straipsnių apie Viduramžių ir Renesanso meną Lenkijoje, lenkų liaudies meną, prancūzijos menininkų įtaką Lenkijoje, apie šiuolaikinę (tuometinę ) dailės ir skulptūros mokyklą Lenkijoje, bei į prancūzų kalbą išverstus S. Krasinskio poemos “Aušra” fragmentus.

   

  „La Danse" - „Šokis" numerio straipsniuose didelis dėmesys skiriamas šokiui ir jo išraiškai. Aptariamas šokio universalumas, šokio reprezentavimas antikos epochoje, šokančiųjų judesys ir šokis nuo viduramžių iki XVII a. pabaigos, šokis ir menininkai nuo XVIII a. iki XX a., šokis ir taikomoji dailė, tačiau yra ir platesnio požiūrio straipsnių apie Japonų dailės motyvus, Robert Wlerick, Prancūzijos regionų įvaizdis prancūzų dailininkų akimis ir t.t.