Balandžio 23–29 d. minima Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė „Kaip pasikeitėme per 20 metų“.Šia proga kviečiame prisiminti pastaruosius 20 metų VDA bibliotekoje.

Taip pat kviečiame apsilankyti virtualioje parodoje
XXI amžiaus pokyčiai Lietuvos akademinėse bibliotekose

Ar žinojote, kad?

  • Bibliotekos Meno skaityklos patalpose jau apie 1781 m. veikė Vilniaus bernardinų konvento biblioteka? Nors ir rekonstruota, salė išliko iki mūsų dienų.
  • Skaitomiausia knyga bibliotekoje - Antanas Andrijauskas. Grožis ir menas, 1995?
  • Dažniausiai pametama knyga nuo 1990 m. - Gottfried Bammes. Der nackte Mensch : Hand- und Lehrbuch der Anathomie für Künstler, 1982?
  • Seniausia knyga bibliotekoje - Sebastiani Serlii Bononiensis De architectvra libri qvinqve... : necnon extraordinarius quinquaginta portarum libellus in operis calce adiunctus hic demum confpicitur, 1569.? [Sebastiano Serlijaus Boloniečio Penkios knygos apie architektūrą,...] 
  • Bibliotekos internetinėje skaitykloje, patogiai įsitaisius fotelyje, gali gėrėtis sostinėje pačiu nuostabiausiu vaizdu į Gedimino pilį?

Vilniaus dailės akademijos biblioteka neatsiejama Vilniaus dailės akademijos (VDA) dalis, jos ištakos siekia dar Vilniaus universiteto katedrų laikus, kuomet 1793 m. buvo įkurta Architektūros katedra – pirmoji iš menų katedrų.  Jei Architektūros katedra davė pradžią Vilniaus meno mokyklai, tai šios katedros kabinete sukaupta knygų kolekcija yra dabartinės Vilniaus dailės akademijos bibliotekos pradžių pradžia. Pagrindiniai bibliotekos fondai pradėti formuoti trečiajame XX a. dešimtmetyje, tuometiniame Vilniaus Stepono Batoro universiteto Meno fakultete bei Kauno meno mokykloje. Per tuos daugiau kaip du šimtus metų ne kartą kito bibliotekos funkcionavimo erdvė. Fondai keliavo ne tik  iš vienų patalpų į  kitas, bet ir iš vieno miesto  į kitą. 

Daugiau nei dešimtmetį po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo truko bibliotekos persitvarkymo periodas – iki 2003 m., kuomet biblioteka pakeitė savo veidą ir lokalizaciją. Lietuvių išeivių menininkių (Elenos Gaputytės bei Gražinos Krikščiūnaitės-Kaganiec) dovanotos knygos buvo pirmoji studentų pažintis su šiuolaikine Vakarų šalių daile VDA bibliotekoje.

2001 m. birželio mėn. biblioteka įžengė į automatizuotų bibliotekos procesų erą.  Pradėtas kurti elektroninis bibliotekos katalogas. Šiandien bibliotekos kataloge – 97 864 įrašai.

2001 m. gruodžio 4 d. biblioteka įstojo į Lietuvos mokslinių bibliotekų asociaciją (LMBA). Prasidėjo elektroninių duomenų bazių prenumeratos etapas. Šiandien biblioteka prenumeruoja 26 užsienio mokslinės ir meninės informacijos duomenų bazes bei įrankį EZproxy nuotolinei jų prieigai.

2003 m. birželio mėnesį savo veiklą pradeda A. ir A. Tamošaičių galerija „Židinys“ su joje esančia biblioteka. Knygų katalogavimas vykdytas lokalioje programoje, o 2015 m. dovanotų knygų kolekcija pradėta kataloguoti, sisteminti ir jų metaduomenis integruoti į bendrą bibliotekos elektroninį katalogą ALEPH sistemoje.

2004 m. sausio mėn. knygų išdavimas ir grąžinimas pradėtas vykdyti automatizuotai.

2004 m. kovo mėn. pradėtas įgyvendinti bandomasis VDA magistro studijų baigiamųjų darbų įkėlimo į VDA elektroninių tezių ir disertacijų duomenų bazę (ETD) projektas. Įkelti pirmieji keturi Dailės istorijos ir teorijos katedros magistro studijų baigiamieji darbai. ETD projektas yra sėkmingai tęsiamas ir toliau. Šiandien šioje duomenų bazėje yra įkelti daugiau kaip 1 022 doktorantūros ir magistrantūros studijų baigiamieji darbai, iš kurių daugiau kaip 860 darbų galima laisvai skaityti internete. ETD talpykloje patalpintose daktaro disertacijose, meno doktorantų projektuose ir magistro darbuose be teorinių dalių yra ir kūrybinės dalys. Jose pateikiami vaizduojamųjų menų kūriniai ir meniniai tyrimai daro ypatingus šiuos studijų darbus Lietuvos universitetų baigiamųjų darbų kontekste.

2003 m. balandžio 4 d., minint Vilniaus dailės akademijos 210-uosius gyvavimo metus, biblioteka pasitiko skaitytojus naujai rekonstruotose patalpose. Įrengtos vienos pirmųjų mokslinėse bibliotekose  mobilios knygų lentynos bei atviros prieigos Meno skaitykla. Projekto autorius prof. Marius Pranas Šaliamoras. 

2010 m. biblioteka tapo eLABa (Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos) konsorciumo nare. Ši narystė bibliotekai suteikia galimybes kurti ir plėtoti elektroninį katalogą, VDA virtualią biblioteką, studijų baigiamųjų darbų (ETD) ir mokslinių publikacijų (PDB) duomenų bazes.

2012–2014 m. biblioteka vykdė projektą „Vilniaus dailės akademijos mokslinės aplinkos gerinimas“. Projekto rezultatas: atnaujinta ir pilnai įrengta senų ir retų spaudinių skaitykla, įsigytas  knygų skeneris skaitmeninimo veiklai, meno kūrinių skenavimo ir kita kompiuterinė įranga; įrengta Kauno fakulteto biblioteka naujai renovuotose patalpose su elektromagnetine dokumentų apsaugos sistema; visiškai atnaujintos Klaipėdos ir Telšių fakultetų bibliotekos su naujais baldais bei kompiuterine įranga. VDA muziejuje ir bibliotekos senų ir retų spaudinių skaitykloje įrengta vėdinimo sistema, temperatūros ir drėgmės palaikymo sistema. 

2013 m. pabaigą vainikavo bibliotekos darbuotojų kelionė į Norvegiją parsivežti puikią meno istorijos knygų kolekciją iš Norvegijos Dominikonų ordino vienuolyno. Kolekcijoje 2 800 knygų. 

2014 m. biblioteka pradėjo kurti VDA mokslinių publikacijų duomenų bazę (PDB). Čia registruojami svarbiausi VDA mokslininkų publikuoti darbai. Šiuo metu duomenų bazėje yra daugiau kaip 743 įrašai. Bendradarbiaujant su VDA Meno ir mokslo skyriumi PDB yra naudojama metinių VDA ataskaitų rengimui ir mokslinės produkcijos vertinimui. Artimiausiais metais planuojama išplėsti PDB registruojamų darbų aprėptį, įtraukiant ir svarbiausius VDA menininkų sukurtus kūrinius. 

2019 m. Klaipėdos fakulteto biblioteka persikėlė į atnaujintas patalpas. Ilgai gyvavusi atskirame pastate, pirmą kartą biblioteka betarpiškai įsiliejo į studijų erdves tame pačiame pastate, arčiau dėstytojo, studento, mokslininko. 

Šiandien biblioteka lankytojus aptarnauja keturiuose padaliniuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Telšiuose. Vilniuje paslaugos teikiamos keturiose skaityklose: meno skaitykloje, internetinėje skaitykloje., A. ir A. Tamošaičių galerijos „Židinys“ skaitykloje bei senų ir retų spaudinių skaitykloje. Visomis bibliotekos skaityklomis gali naudotis visų studijų pakopų studentai nepriklausomai kuriame fakultete jie studijuoja. Visi bibliotekos procesai automatizuoti.

Bibliotekoje saugoma daugiau kaip 106 000 vnt. knygų, rankraščių, periodikos leidinių, dokumentų elektroninėse laikmenose. Gausi Vakarų Europos dailės istorijos knygų kolekcija, Kinijos graviūrų kolekcija, ypač retai sutinkamos bibliotekose bei muziejuose japonų originalios medžio graviūros, grafikos atspaudai nuo originalių autorinių klišių, fotografo Jano Bulhako fotografijos. Didžiuojamės saugodami žymaus dailės istoriko, muziejininko, tapytojo Vlado Drėmos knygų kolekciją, Lietuvos Jėzuitų ordino dovanotą knygų kolekciją, žymaus tapytojo Algimanto Švėgždos rankraščių kolekciją, Lietuvos tekstilės patriarcho, tautodailės rinkėjo ir propaguotojo Antano Tamošaičio Kanadoje surinktą knygų kolekciją, bei kitas žymių kultūros veikėjų bei menininkų kolekcijas, padovanotas bibliotekai per pastaruosius dvidešimt metų.

Vilniaus dailės akademijos bibliotekos pastarųjų 20-ies metų veiklos principai išlieka nepakitę: atvirumas visiems, profesionalumas, tradicijų puoselėjimas – studentui, vis labiau tolstančiam nuo spausdintos knygos, dėstytojui, formuojančiam studijų užduotis, mokslininkui ar meno tyrėjui, ieškančiam pagalbos susigaudyti sudėtinguose elektroninės informacijos labirintuose, alumnui, ieškančiam jau seniai skaitytos knygos, meno, kultūros, žiniasklaidos atstovams, ieškantiems jaukių erdvių. Šių principų dermė įgalina biblioteką ieškoti naujų darbo metodų, siekti pažangesnių technologinių sprendimų kasdieninėje veikloje.

Apie Nacionalinę Lietuvos bibliotekų savaitę