VDA bendruomenei pratęsta laikina prieiga prie išplėsto JSTOR duomenų bazės turinio:

  • 2 600 el. žurnalų iš Arts & Sciences viso archyvo ir kitų kolekcijų nuo XVII a. (iki 2022 m. birželio 30 d.)
  • suskaitmenintų kultūros paveldo šaltinių – 26 000 pamfletų kolekcijos iš XIX a. Didžiosios Britanijos.

VDA prenumeruoja šias JSTOR žurnalų archyvų kolekcijas:

  • Arts & Sciences III kolekcija: menai, filologija, folkloras, muzika, kinas, religija, architektūros teorija ir istorija;
  • Arts & Sciences IV kolekcija: teisė, psichologija, edukacija, vadyba, verslas ir administravimas.

Prieigos būdai:

1. Iš VDA kompiuterių tinklo – laisva prieiga.

2. Nuotolinė prieiga per EZproxy 

Pageidaujantiems JSTOR prieinamų leidinių sąrašų, kreiptis el. paštu vaida.jankauskaite@vda.lt  

Daugiau informacijos.