Nepamirškite patikrinti ankstesnių naujienų:
Atvirosios prieigos nuorodos
Atvirosios prieigos nuorodos II

The Open Library of Humanities – menų ir humanitarinių mokslų atvirų žurnalų platforma. Verti dėmesio žurnalai: Architectural HistoriesBody, Space & TechnologyComics GridDigital MedievalistJournal of Embodied Research.  

Bloomsbury Open Access – daugiau kaip 200 atviros prieigos Bloomsbury leidyklos knygų architektūros, dizaino, menų ir vaizduojamosios kultūros bei humanitarinių ir socialinių mokslų disciplinomis. Vertos dėmesio knygos: Global Animation Theory: International Perspectives at Animafest ZagrebFashion, History, Museums: Inventing the Display of DressCulture, Democracy and the Right to Make Art: The British Community Arts Movement.    

Open Dissertations (EBSCO) – atviros ir apribotos prieigos 1,2 mln. studijų baigiamųjų darbų iš JAV, Kanados, Didžiosios Britanijos ir Australijos mokslo ir studijų institucijų. Paieškos rezultatų sąrašo detaliuose įrašuose ties URL pateikiamos nuorodos į dokumentus talpyklose.

Project Management – projektų vadybą glaustai pristatantys universalios paskirties audiovizualiniai įrašai. Mokymų įmonė Fistral Training and Consultancy juos pirmiausiai skiria doktorantams ir jauniesiems tyrėjams. 

Papildyta 2020.05.14

Harvard University Online Courses – nemokami Harvardo universiteto kursai (reikalinga registracija, mokestis taikomas sertifikatui). Verti dėmesio kursai: The Architectural Imagination, Pyramids of Giza: Ancient Egyptian Art and Archaeology, CS50's Introduction to Game Development, Tangible Things.

International Journal of Education & the Arts – atvirosios prieigos švietimo, vaizduojamų menų, meno teorijos ir estetikos tematikos mokslinis žurnalas, leidžiamas Pennsylvania State University.  

Papildyta 2020.05.29

Equinox Journals – laikinai atverti Equinox Publishing leidyklos mokslinių žurnalų naujausi numeriai. Verti dėmesio žurnalai: Body and ReligionFieldwork in ReligionImplicit ReligionJournal for the Study of Religion, Nature and CultureJournal of Skyscape ArchaeologyJournal of Mediterranean ArchaeologyPomegranate: The International Journal of Pagan Studies.

Papildyta 2020.08.21

Cambridge University Press Open Access – Kembridžo universiteto leidyklos atvirosios prieigos istorijos, archeologijos, politikos, psichologijos, ekonomikos ir kitų mokslų krypčių žurnalai, knygos ir jų dalys. 

BASE (Bielefeld Academic Search Engine) – Bylefeldo universiteto palaikoma mokslinės informacijos paieškos sistema, kurioje yra 150 milijonų leidinių, vaizdo ir garso įrašų, programinės įrangos ir duomenų rinkinių. Iš jų 60 procentų sudaro atvirosios prieigos dokumentai. 

Papildyta 2020.09.03  

Artifact: Journal of Design Practice – atvirosios prieigos mokslinis vaizduojamųjų menų žurnalas, leidžiamas „Intellect“ leidyklos.

Open Content on JSTOR – tūkstančiai atvirosios prieigos menų ir skirtingų mokslų sričių knygų ir žurnalų JSTOR duomenų bazėje.   

Papildyta 2020.09.10

Coursera – nemokami nuotoliniai kursai iki 2020 m. gruodžio 31 d. Prieinama daugiau kaip 4 tūkstančiai daugiatemių mokymų, parengtų anglų ir rusų kalbomis pasaulio universitetuose ir profesinėse mokyklose. Registracija (pateikite tik savo vardą ir pavardę) el. paštu coursera.mokymai@uzt.lt iki rugsėjo 30 d.
Daugiau informacijos

Papildyta 2020.09.17

Project MUSE Open Access Content – atvirosios prieigos humanitarinių ir kitų mokslų sričių knygos ir žurnalai. Vertas dėmesio žurnalas Southeast of Now: Directions in Contemporary and Modern Art in Asia. Prieinamų daugiau kaip 3000 knygų sąrašas

Papildyta 2020.09.22

University of Michigan Press Open Access Books – daugiau kaip 200 Mičigano universiteto leidyklos atvirosios prieigos knygų, skirtų kultūros, literatūros ir medijų studijoms, scenos ir ekrano menams, Amerikos ir Azijos istorijai.