• Naujienlaiškis
 • Biblioteka

  Art Appreciation - meno suvokimo kurso atvira medžiaga iš Lumen (Open Education Resources) atvirųjų švietimo išteklių, plėtotas Wendy Riley (Columbia Basin College). Kursas paremtas kitu atviruoju kursu Art Appreciation  sukurtu Christopher Gildow (Cascadia Community College).

  DART-Europe – Europos mokslo ir studijų institucijų baigiamieji darbai.

  DOAB (Directory of Open Access Books) –  recenzuotos meno ir įvairių mokslo sričių knygos. 

  DOAJ (Directory of Open Access Journals) –  recenzuoti meno ir įvairių mokslo sričių žurnalai bei straipsniai.

  Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD) – pasaulio mokslo ir studijų institucijų baigiamieji darbai.

  OAPEN (Open Access Publishing in European Networks)   –  recenzuotos meno ir įvairių mokslo sričių knygos. 

  Open Access Theses and Dissertations (OATD)  – pasaulio mokslo ir studijų institucijų baigiamieji darbai.

  Open Textbook Library  – recenzuoti meno ir įvairių mokslo sričių vadovėliai.

  Open Research Library  – meno, socialinių ir humanitarinių mokslų knygos.  

  OpenDOAR  – akademinės meno ir mokslo atvirosios prieigos talpyklos.

  Project Gutenberg  – daugiau kaip 60 000 tūkstančių suskaitmenintų meno ir kitų sričių knygų.

  Project MUSE  –  recenzuotos meno ir įvairių mokslo sričių knygos ir žurnalai.  

  Project MUSE Open Access Content – atvirosios prieigos humanitarinių ir kitų mokslų sričių knygos ir žurnalai. Vertas dėmesio žurnalas Southeast of Now: Directions in Contemporary and Modern Art in Asia. Prieinamų daugiau kaip 3000 knygų sąrašas

  Mykolo Romerio universiteto el. knygos – Mykolo Romerio universiteto leidyklos humanitarinių ir socialinių mokslų el. knygos.

  Artstor Public Collections  – daugiau kaip 2,5 milijono suskaitmenintų kultūros objektų (fotografijos, brėžiniai, piešiniai, garso įrašai, begarsiai filmai ir kt.) iš JAV ir Kanados aukštojo mokslo ir atminties institucijų kolekcijų.

  Vilniaus universiteto bibliotekos skaitmeninės kolekcijos – beveik 8000 suskaitmenintų kultūros paveldo objektų iš rankraščių, retų spaudinių, grafikos, fotografijų ir kartografijos rinkinių Vilniaus universiteto bibliotekoje.  

  Core – atvirosios prieigos daugiatemiai straipsniai iš tūkstančių pasaulio mokslinių žurnalų ir institucinių talpyklų. Šiuo metu galima atsisiųsti daugiau kaip 179 milijonus straipsnių.

  OpenAIRE – daugiatemiai mokslo darbai pagal rūšis, prieigos būdus ir tiekėjus iš daugiausiai Europos ir tarptautinių informacijos paieškos sistemų. Šiuo metu prieinama daugiau kaip 31 milijonas atvirosios prieigos darbų.

  Open Educational Resources (OER) Commons – savarankiško mokymosi atvirųjų kursų daugiatemė medžiaga pagal skirtingus išsilavinimo lygius. Nemokama peržiūra ir registracija dėl medžiagos atsisiuntimo.

  Radijo muzikos transliacijos internetu: klasikadžiazasrokasmeditacijaelektroninė muzika ir įvairūs radijo kanalai nemokamai užsiregistravusiam vartotojui.

  Taylor & Francis Books Open Archive - Taylor & Francis leidyklos atviros prieigos knygų kolekcija. Daugiau nei 250 knygų įvairiomis temomis. 

  OpenEdition – daugiau kaip 9 000 knygų, 500 žurnalų, 3 000 tinklaraščių meno, architektūros, kultūros studijų, klasikos, teatro, archeologijos, filosofijos, švietimo, vadybos ir kitomis socialinių bei humanitarinių mokslų temomis. Daugumą jų atvėrė Prancūzijos akademinės institucijos. 

  Open Culture – menų ir kitų dalykų savarankiško mokymosi kursai, meniniai ir dokumentiniai filmai, grožinė literatūra. Tūkstančiai atvirų išteklių nuorodų surinkta privačia iniciatyva. 

  Open Book Publishers – 170 atvirosios prieigos mokslinių knygų menų, kino, fotografijos, medijų studijų, švietimo ir kitomis humanitarinių ir socialinių mokslų temomis. Open Book Publishers leidėjo knygas recenzuoja Londono ir Kembridžo mokslininkai, siekiantys kokybiškos atvirosios prieigos.

  Public Books Database – laikinai atvertos įvairių sričių mokslinės knygos ir žurnalai iš kai kurių pasaulio akademinių leidyklų. Vertos dėmesio Vienos dailės akademijos išleistos atvirosios knygos.  

  Oxford Research Encyclopedias – laikinai ir dalinai prieinami straipsniai iš Oksfordo universiteto leidyklos enciklopedijų: Oxford Classical DictionaryCommunicationEducationPsychologyPoliticsBusiness and ManagementEconomics and Finance ir kitų.

  De Gruyter Open Access – atvirosios prieigos žurnalai ir knygos menų, architektūros, dizaino, kultūros studijų ir kitų humanitarinių ir socialinių mokslų temomis iš De Gruyter leidyklos ir jos partnerių.

  Internet Archive – ne pelno skaitmeninė biblioteka (milijonai suskaitmenintų įvairių leidinių, vaizdo ir garso įrašų bei kitų interneto išteklių) kuriama bendradarbiaujant pasaulio atminties institucijoms ir savanoriams. Nemokamai užsiregistravusiam vartotojui suteikiama galimybė atsisiųsti arba skaityti viso teksto el. knygas (pasiskolinti).

  Architecture Commons – atviri architektūros, miestų planavimo, kultūros vadybos, politikos ir išsaugojimo bei kitų temų moksliniai straipsniai, studijų baigiamieji ir kiti mokslo darbai iš daugiausiai JAV universitetų duomenų bazėje Digital Commons.  

  Arts and Humanities Commons – atviri dailės ir dizaino, meno istorijos, fotografijos, filmų ir medijų studijų, filosofijos, religijos bei kitų temų moksliniai straipsniai, studijų baigiamieji ir kiti mokslo darbai iš daugiausiai JAV universitetų duomenų bazėje Digital Commons.    

  Art and Design Review – atviras mokslinis žurnalas apie vaizduojamuosius, scenos ir ekrano menus, leidžiamas Scientific Research Publishing (SCIRP).

  Japan Architectural Review – atviras mokslinis Japonijos architektūros instituto žurnalas, leidžiamas Wiley. 

  Sustainable Buildings – atviras mokslinis žurnalas apie energiją tausojančių pastatų architektūrą ir dizainą, leidžiamas EDP Sciences.  

  Australian National University Press Books – menų tematikos mokslinės atvirosios prieigos knygos, leidžiamos Australijos nacionalinio universiteto leidyklos.

  Craft + Design Enquiry – mokslinis atvirosios prieigos taikomojo dizaino ir amatų žurnalas, leistas 2009–2015 m. Australian National University Press.  

  Érudit – laikinai atverti menų, humanitarinių ir socialinių mokslų žurnalai prancūzų ir anglų kalbomis. Verti dėmesio žurnalai: Canadian Art ReviewIntermedialityMuséologiesJournal of the Society for the Study of Architecture in Canada.

  Open Knowledge Maps – meno ir mokslo publikacijų paieškos vaizdinius rezultatus (žinių žemėlapius) pateikianti sistema iš integruotų skirtingų talpyklų (daugiau kaip 150 milijonų rezultatų).

  The Open Library of Humanities – menų ir humanitarinių mokslų atvirų žurnalų platforma. Verti dėmesio žurnalai: Architectural HistoriesBody, Space & TechnologyComics GridDigital MedievalistJournal of Embodied Research.  

  Bloomsbury Open Access – daugiau kaip 200 atviros prieigos Bloomsbury leidyklos knygų architektūros, dizaino, menų ir vaizduojamosios kultūros bei humanitarinių ir socialinių mokslų disciplinomis. Vertos dėmesio knygos: Global Animation Theory: International Perspectives at Animafest ZagrebFashion, History, Museums: Inventing the Display of DressCulture, Democracy and the Right to Make Art: The British Community Arts Movement.    

  Open Dissertations (EBSCO) – atviros ir apribotos prieigos 1,2 mln. studijų baigiamųjų darbų iš JAV, Kanados, Didžiosios Britanijos ir Australijos mokslo ir studijų institucijų. Paieškos rezultatų sąrašo detaliuose įrašuose ties URL pateikiamos nuorodos į dokumentus talpyklose.

  Project Management – projektų vadybą glaustai pristatantys universalios paskirties audiovizualiniai įrašai. Mokymų įmonė Fistral Training and Consultancy juos pirmiausiai skiria doktorantams ir jauniesiems tyrėjams. 

  Harvard University Online Courses – nemokami Harvardo universiteto kursai (reikalinga registracija, mokestis taikomas sertifikatui). Verti dėmesio kursai: The Architectural ImaginationPyramids of Giza: Ancient Egyptian Art and ArchaeologyCS50's Introduction to Game DevelopmentTangible Things.

  International Journal of Education & the Arts – atvirosios prieigos švietimo, vaizduojamų menų, meno teorijos ir estetikos tematikos mokslinis žurnalas, leidžiamas Pennsylvania State University.  

  Equinox Journals – laikinai atverti Equinox Publishing leidyklos mokslinių žurnalų naujausi numeriai. Verti dėmesio žurnalai: Body and ReligionFieldwork in ReligionImplicit ReligionJournal for the Study of Religion, Nature and CultureJournal of Skyscape ArchaeologyJournal of Mediterranean ArchaeologyPomegranate: The International Journal of Pagan Studies.

  Cambridge University Press Open Access – Kembridžo universiteto leidyklos atvirosios prieigos istorijos, archeologijos, politikos, psichologijos, ekonomikos ir kitų mokslų krypčių žurnalai, knygos ir jų dalys. 

  BASE (Bielefeld Academic Search Engine) – Bylefeldo universiteto palaikoma mokslinės informacijos paieškos sistema, kurioje yra 150 milijonų leidinių, vaizdo ir garso įrašų, programinės įrangos ir duomenų rinkinių. Iš jų 60 procentų sudaro atvirosios prieigos dokumentai.   

  Artifact: Journal of Design Practice – atvirosios prieigos mokslinis vaizduojamųjų menų žurnalas, leidžiamas „Intellect“ leidyklos.

  Open Content on JSTOR – tūkstančiai atvirosios prieigos menų ir skirtingų mokslų sričių knygų ir žurnalų JSTOR duomenų bazėje. 

  Coursera – nemokami nuotoliniai kursai iki 2020 m. gruodžio 31 d. Prieinama daugiau kaip 4 tūkstančiai daugiatemių mokymų, parengtų anglų ir rusų kalbomis pasaulio universitetuose ir profesinėse mokyklose. Registracija (pateikite tik savo vardą ir pavardę) el. paštu coursera.mokymai@uzt.lt iki rugsėjo 30 d. Daugiau informacijos

  University of Michigan Press Open Access Books – daugiau kaip 200 Mičigano universiteto leidyklos atvirosios prieigos knygų, skirtų kultūros, literatūros ir medijų studijoms, scenos ir ekrano menams, Amerikos ir Azijos istorijai.