Biblioteka


VDA mokslo publikacijų registravimas  eLABa sistemoje

VDA darbuotojai, kurių publikacijos pasirodė spaudoje, privalo jas įkelti į eLABą. Įkeliamos visos mokslinės publikacijos, išleistos einamaisiais metais.  Mokslinėse konferencijose skaityti, tačiau spaudoje nepasirodę pranešimai, nekeliami.

Norėdami įkelti naują publikaciją, prisijunkite prisijunkite eLABa talpykloje.

Prisijungimo prie sistemos duomenys:
Vartotojo vardas – tabelio numeris VDA informacinėje sistemoje;
Slaptažodis – 4 paskutiniai asmens kodo skaičiai. 

Įkėlimas į sistemą vyksta remiantis mokslininkams skirta instrukcija ir kita pagalbine medžiaga.

Atkreipkite dėmesį!

 • Žingsnis 1.
 • Jei nepažeidžiant fizinių ir juridinių asmenų teisių ir teisėtų interesų kūrinio dokumentai negali būti skelbiami viešai, kūrinys yra tik aprašomas eLABa sistemoje, o dokumentų visas tekstas yra neįkeliamas.
  DB (duomenų bazė) – pasirenkame PDB
 • Žingsnis 4.
  Prieigos sąlygose pasirinkus, kad darbas neprieinamas, galima nurodyti maksimaliai 12 mėnesių, t.y. vienerių metų draudimo laikotarpį.

Svarbu:

Įvedant duomenis apie publikaciją eLABa sistemoje, būtinai pridėkite jo kokybišką, perskaitomą ir nuskaitomą visą dokumento failą pdf formatu:

 • Jeigu tai straipsnis iš knygos ar konferencijos medžiagos, būtina pridėti konferencijos pranešimo ar tezės kopiją pdf formatu ir viršelio (titulinių lapų) kopijas vienu iš šių formatų: pdf, jpg, png arba gif;
 • Knygoms (monografijoms, vadovėliams, mokomajai medžiagai ir kt).  būtina įkelti visą pdf  failą ir viršelio (titulinių lapų) kopijas;
 • Elektroniniams leidiniams, esantiems kompaktiniuose diskuose (CD), būtina pridėti CD viršelį ir publikaciją, išleistą jame;
 • Elektroniniams leidiniams, esantiems internete,  būtina nurodyti tikslią nuorodą.

Rekomenduojama įkelti ne skenuotą dokumentą (pagrindinis failas), o sukurtą pdf formatu, kad jis būtų nuskaitomas sistemos pagalba – tokiame faile galima viso teksto paieška.

Rekomenduojama publikacijos pirminį aprašą įvesti ir jo dokumento failą įkelti į eLABa ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo kūrinio išleidimo, kad būtų užtikrintas efektyvus VDA institucinės talpyklos darbas bei laiku parengtos publikacijų ataskaitos ir sąrašai.


Visais publikacijų įkėlimo klausimais kreipkitės į:

VDA bibliotekos meno skaitykla, 208 kab. (208B)
Duomenų bazių administratorė Vaida Jankauskaitė
El. paštas vaida.jankauskaite@vda.lt, tel. (+370) 651 77 336
Pirmadieniais – ketvirtadieniais 10.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
Penktadieniais 10.00 – 12.00, 13.00 – 15.00