Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės stipendijos

Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybė, vadovaudamasi susitarimu dėl dvišalio švietimo mainų vykdymo, siūlo Lietuvos Respublikai stipendijas 2021-2022 akademiniams metams.

Stipendijos skiriamos laikotarpiui nuo 2021 m. rugsėjo mėn. iki 2022 m. liepos mėn.

Paraiškas gali teikti:

  • Lietuvos Respublikos piliečiai;
  • Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, turintys nuolatinio gyvenimo Lietuvos Respublikoje teisę;
  • Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, neturintys nuolatinio gyvenimo Lietuvos Respublikoje teisės, tačiau esantys darbuotojais, savarankiškai dirbančiais, tokį statusą išlaikančiais asmenimis;
  • Trečiųjų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, turintys nuolatinio gyvenimo Lietuvos Respublikoje teisę.

Paraiškas gali teikti Lietuvos mokslo ir studijų institucijų visų studijų krypčių grupių / mokslo sričių:

  • Bakalauro ir vientisųjų studijų (ne žemesnio nei II kurso) studentai, ne vyresni nei 25 m.;
  • Magistrantūros studijų studentai, ne vyresni nei 35 m.;
  • Doktorantūros studijų studentai, ne vyresni nei 40 m.
  • Teikiant paraišką dalyvauti bendrosiose mokslo programose ( general scholar programs), turi būti įgytas vidurinis išsilavinimas ir turėtumėte būti ne vyresnis /-ė nei 45 m.;
  • Teikiant paraišką dalyvauti aukštesnio lygmens mokslo programose ( senior scholar programs), turi būti įgytas ne žemesnis nei magistro kvalifikacinis laipsnis ir turėtumėte būti ne vyresnis /-ė nei 50 m.;
  • Bakalauro ir vientisųjų studijų studentams, kurie teikia paraiškas dalyvauti programoje, kinų kalbos mokėjimo lygis turi būti ne žemesnis nei 3 (Chinese proficiency test). Magistro studijų studentams, doktorantams ar mokslininkams, kurie teikia paraiškas dalyvauti programoje, kinų kalbos mokėjimo lygis turi būti ne žemesnis nei 4 (angl. Chinese proficiency test). Paraiškas teikiančių asmenų kitos užsienio kalbos, jeigu ja vyks studijos ar mokslinė stažuotė, mokėjimo lygis turi būti ne žemesnis nei B1, pagal Europos kalbų metmenis.

Daučiau informacijos čia.