MILDA SKUKAUSKAITĖ. Kūrybinis projektas ir tiriamasis raštas "Dekonstrukcija: balansas tarp griovimo ir kūrybos“. Vadovė doc. dr. Rūta Būtėnaitė. 

RAMINTA BERŽANSKYTĖ. Kūrybinis projektas ir tiriamasis raštas „Tinctoria“. Darbo vadovė doc. Laura Pavilonytė-Ežerskienė.

SEVERIJA ŽUKAUSKYTĖ. Kūrybinis projektas „Matas“, tiriamasis raštas „Alternatyvūs energijos šaltiniai ir jų apjungimas tekstilėje“. Darbo vadovė prof. Eglė Ganda Bogdanienė.