Tekstilės menas ir dizainas

 Doc. Dainius Liškevičius (1970) - Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjungos narys (nuo 1998 m.), atstovauja Lietuvos „lūžio kartos“ menininkų kartai, ženkliai prisidėjusių prie dailės raiškos atsinaujinimo po nepriklausomybės atkūrimo. Savo kūryboje jis tolygiai plėtoja instaliacijos, fotografijos, performanso ir kitas sritis, toliau trindamas žanrų ribas ir ieškodamas naujų formų šiuolaikiniame mene. Liškevičiaus kūrybai būdingas socialinis angažuotumas, kontekstualumas, ironija, visuomenės kritika. Reaguodamas į konkrečios vietos topografiją jis tiria žmonių elgsenas ir patirtis, identiteto ir kultūros vertybes, viešų ir privačių erdvių, kolektyvinės ir asmeninės atminties susidūrimą. 2015 metais Dainius Liškevičius atstovavo Lietuvą 56-oje Venecijos šiuolaikinio meno bienalėje, kurioje pristatė projektą “Muziejus”. Tekstilės meno ir dizaino katedroje dėsto šiuolaikinio kūrinio artikuliavimo, aktualizavimo, paveikumo problematiką, analizuoja erdvės ir ekspozicijos temas. Vadovauja abiejų pakopų studentų diplominiams darbams.

https://liskevicius.lt/