Programos kodas

6211PX021

Kvalifikacinis laipsnis

Menų magistras

Lygmuo, pakopa

Aukštojo mokslo universitetinės studijos, Antra pakopa, magistrantūra

Studijų programos formos

Nuolatinė, 2 metai, 120 kreditų

Tikslas

Tekstilės meno ir dizaino magistrantūros studijų programos tikslas – rengti šiuolaikinį tekstilės menininką, turintį susiformavusią meninę pasaulėžiūrą, kritinio mąstymo įgūdžius, profesines ir bendrąsias kompetencijas, reikalingas savarankiškai kūrybinei ir tiriamąjai meno veiklai vykdyti bei naujovėms diegti.

Studijų programos anotacija

Tekstilės magistro studijų programa veikia vizualaus meno, dizaino sankirtoje. Šis šiuolaikinės tekstilės daugiasluoksniškumas yra ir iššūkis, ir platus galimybių laukas visai tekstilės bendruomenei. Nuolatinis naujų medžiagų, technologijų, metodų įsiliejimas, jų sąlygotas tarpdiscipliniškumas suformuoja dinamišką XXI a. tekstilės praktiko vaidmenį. Todėl MA studijos yra orientuotos ne tik į šiandien aktualių temų kėlimą, bet ir ateities perspektyvų analizę, naujų scenarijų kūrimą. 

Dviejų metų trukmės „Tekstilės meno ir dizaino“ programa skatina asmeninio kūrybinio identiteto paieškas, kūrybinės pozicijos plėtotę ir reprezentaciją. Pagal individualiai pasirinktą ir apsibrėžtą studijų temą studentas renkasi arba kuria naujus darbo metodus, susipažįsta su tyrimo metodologijos klausimais padedančiais vystyti kūrybinį projektą ir formuluoti teorinį rašto darbą. Teorinė dalis yra vystoma glaudžioje sąsajos su baigiamuoju kūrybiniu projektu ir padeda studentams pasirengti savarankiškai profesinei veiklai, reikalaujančiai kūrybinio ir kritinio mąstymo, gebėjimų formuluoti mintis, jas logiškai ir įtaigiai dėstyti. 

Taip pat skatinamas bendradarbiavimas su kitų sričių (aukštųjų mokyklų, laboratorijų, įmonių) specialistais – mokslininkais, tyrėjais, praktikais. Tikime, kad bendradarbiavimo metu gali gimti meno, mokslo ir technologijų inovacijos ar sprendimai, susiję su darnaus vystymosi poreikiais ir iššūkiais, atliepiantys profesinius, socialinius ir kultūrinius visuomenės poreikius. Magistro studijų programoje taip pat akcentuojame tvarumo (sustainability) koncepciją, kuri plėtojama meninės ir funkcinės tekstilės srityse bei procesuose. Manome, jog ateities tekstilė turėtų atliepti tvaraus gyvenimo ir darnios visuomenės poreikius, keisti vartojimo įpročius, vadovautis ekologine etika, diegti fundamentalius gyvenimo pokyčius. 

Profesinės karjeros galimybės

programos absolventai gali rinktis profesionalaus kūrėjo kelią, meninę tekstilę naudodami kaip pagrindinę ar integracinę raiškos priemonę, profesionaliai dirbti įvairiose tekstilės dizaino srityse (interjero, rūbų, aksesuarų...), bendradarbiauti su kitomis mokslo institucijomis, verslo įmonėmis. Individualią kūrybinę veiklą absolventas gali derinti su įvairiais projektais, konkursais, dalyvavimu Lietuvos ir užsienio parodiniame gyvenime bei meno galerijų veikloje, gali kandidatuoti į edukacines ir individualias stipendijas. Taip pat gali sėkmingai įsilieti į kitų kultūrinių sričių veiklą: dirbti dailininkais teatre, kino, reklamos industrijoje, kultūrinių renginių organizatoriais, kuratoriais. Mūsų programos absolventai organizuoja privatų meno verslą, dirba specialistais ir ekspertais muziejuose bei dailės galerijose, dirba dėstytojais aukštosiose mokyklose ir kitose švietimo įstaigose, tęsia mokslinę ir kūrybinę veiklą studijuodami doktorantūroje.

Studijų programos koordinatorius ir rengiantis padalinys

doc. Severija Inčirauskaitė-Kriaunevičienė
Vilniaus faultetas, Tekstilės katedra

Išsamiau