Tekstilės menas ir dizainas

Doc. Severija Inčirauskaitė-Kriaunevičienė (g. 1977 m.) – menininkė, parodų ir projektų kuratorė, leidinių sudarytoja. Ji yra baigusi VDA Tekstilės (BA, MA) studijas, įgijusi VDA Meno licenciato laipsnį. Kūryboje pasitelkia ready-made strategijas, iš nebereikalingų masinės gamybos daiktų, kuria meno objektus, kuriuose apsijungia materialios ir žodinės laikmečio nuorodas, susipina istorija su dabartimi. S. Inčirauskaitė-Kriaunevičienės kūryba yra įvertinta Lietuvos Vyriausybės kultūros ir meno premija (2020). Jos darbų yra įsigiję reikšmingi meno ir dizaino muziejai bei privatūs kolekcininkai.  S. Inčirauskaitė-Kriaunevičienė nuo 2005 m. dėsto VDA Tekstilės katedroje (nuo 2020 m. - VDA “Tekstilės meno ir dizaino” katedros vedėja). Dėsto šiuolaikinio tekstilės dizaino pagrindus (BA), perdirbimo kūryboje strategijas (MA), vadovauja visų pakopų (bakalauro, magistro, doktorantūros) studentų baigiamiesiems darbams.  

Doc. Laura Pavilonytė-Ežerskienė (g. 1976 m.) – plačios kūrybinės raiškos menininkė, parodų ir projektų kuratorė, dirbanti tiek šiuolaikinio meno, tiek tekstilės dizaino srityse. Ji baigė fotografijos specialybę (VPVPMC) ir 3 studijų pakopas VDA Tekstilės katedroje (2009 m. įgijo Meno licenciato kvalifikacijos laipsnį). Nuo 1998 m. kuria individualiai ir kartu su menininkių grupe „Baltos kandys“, nuo 2013 m. inicijavo tvaraus tekstilės dizaino prekės ženklo „baltabalta“ įkūrimą bei dirba jo dizainerių komandoje iki dabar. Jos kūrybą tekstilės dizaino srityje lydi tvarumo koncepcijos, išsiskleidžiančios per gebėjimus kurti daugiafunkcinius namų tekstilės ir aprangos produktus, naudoti aplinkai draugiškus augalinio marginimo procesus, tekstilės likučių perdarymo strategijas. Šiuolaikinio meno kontekste L. Pavilonytė-Ežerskienė savo kūrybinę strategiją grindžia pirmapradžio bendruomeniškumo pavyzdžiu, savomis etnografinėmis ir kitų civilizacijų kultūrinėmis tradicijomis, kuriose dar gyvas archajiškas pasaulėvaizdis. Menininkė šias tradicijas sudabartina ritualine elgsena, persikeliant į šiuolaikinę performatyvaus meno kalbą, užfiksuojamą vaizdo filmuose ar fotografijose, kurios vėliau instaliacijose derinamos su skulptūriniais ar plokštuminiais tekstilinėse raiškos artefaktais. L. Pavilonytė-Ežerskienė nuo 2005 m. dėsto VDA Tekstilės meno ir dizaino katedroje. Nuo 2011 iki 2020 m. čia ėjo vedėjos pareigas. Dabar dėsto eksperimentines tekstilės technologijas, meninį siuvinį, veltinį ir augalinio dažymo procesus (BA), tvarumo koncepcijas (MA), vadovauja abiejų pakopų studentų diplominiams darbams.

Doc. Danutė Jonkaitytė  (1951) - profesionali grafikė, puiki piešėja, eksperimentatorė, studentų parodų organizatorė ir mylima dėstytoja. Nuo 1991 m. Danutė Jonkaitytė  dėsto Tekstilės meno ir dizaino katedroje grafikos pagrindus, piešimą, vadovauja studentų baigiamiesiems darbams (1995 m. –VDA docentė). Jos kūryba neatsiejama nuo klasikinės litografijos tradicijos ir jos suklestėjimo Lietuvos grafikoje XX a. 8–9 deš. Nuo 1978 m. dalyvauja parodose ne tik Lietuvoje, bet ir Latvijoje, Estijoje, Vengrijoje, Lenkijoje, Suomijoje, Švedijoje, Norvegijoje, Islandijoje, Slovėnijoje, Vokietijoje, Belgijoje, JAV, Kanadoje, Japonijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Urugvajuje, Australijoje). Šiandien Danutės Jonkaitytės kūriniai saugomi Lietuvos nacionaliniame dailės muziejuje, Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje, MO muziejuje, Lietuvos dailininkų sąjungos fonde, Liudwigo muziejuje (Kelnas, Vokietija), Katanijos kultūros ir meno institute (Italija), Varšuvos modernaus meno muziejuje (Lenkija), Čiurlionio galerijoje Čikagoje (JAV), Estijos meno muziejuje (Talinas, Estija), Puškino vaizduojamosios dailės muziejuje (Maskva, Rusija), privačiose kolekcijose Lietuvoje ir užsienyje. (Vaivos Ambrozaitytės fotografija)

Prof. Eglė Ganda Bogdanienė (1962) - menininkė, parodų ir projektų kuratorė, leidinių sudarytoja, Vilniaus dailės akademijos profesorė, Lietuvos dailininkų sąjungos pirmininkė. Nuo 1990 dirba VDA Tekstilės katedroje; 2002–2010 buvo Tekstilės katedros vedėja; 2011–2019 – VDA studijų prorektorė. Suteikti meno srities doc. (2005), prof. (2011) pedagoginiai vardai. Prof. Eglė Ganda Bogdanienė – viena iš konceptualios tekstilės Lietuvoje pradininkių, savo novatoriška kūryba panaikinusi taikomojo ir vaizduojamojo meno skirtį, atradusi ir išpopuliarinusi naujas medžiagas bei technologijas, savitai susiejusi meno ir mokslo sritis savo kūryboje ir edukacinėje veikloje. Menininkė ne tik pati sukūrė įsimintinus, į Lietuvos dailės istoriją įsirašiusius darbus, bet ir perteikė savo turtingą patirtį kelioms menininkų kartoms, įtvirtindama naujus kūrinio suvokimo, eksponavimo ir vertinimo būdus. VDA Tekstilės meno ir dizaino katedroje dėsto tekstilės plačiame šiuolaikinio meno kontekte kūrimo metodikas, meno ir mokslo bendradarbiavimo strategijas, socialinio meno projektų praktikas, vadovauja visų pakopų (bakalauro, magistro, doktorantūros) studentų baigiamiesiems darbams. (Vaivos Ambrozaitytės fotografija)

Doc. Paulina Eglė Pukytė (g. 1966 Vilniuje) – menininkė, rašytoja, kuratorė, kritikė, kultūros komentatorė. Baigė Vilniaus dailės akademiją, Londono Karališkajame meno koledže apsigynė magistro laipsnį. Kuria instaliacijas, judantį ir nejudantį vaizdą, intervencijas viešosiose erdvėse, konceptualius projektus ir performansus. Rašo eksperimentinę literatūrą, dramaturgiją ir poeziją bei kritinius ir satyrinius straipsnius kultūros temomis. 2017 m. kuravo 11-ąją Kauno bienalę – tarptautinį projektą apie paminklus ir įvietintų instaliacijų parodą viešosiose erdvėse „Yra ir nėra. Paminklo (ne)galimybė“. 2001-2002 ir 2006 metais dėstė VDA Kauno fakultete, nuo 2022 m. dėsto VDA Vilniaus fakultete. (Daivos Kairevičiūtės fotografija)

Doc. Dainius Liškevičius yra Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjungos narys (nuo 1998 m.), atstovauja Lietuvos „lūžio kartos“ menininkų kartai, ženkliai prisidėjusių prie dailės raiškos atsinaujinimo po nepriklausomybės atkūrimo. Savo kūryboje jis tolygiai plėtoja instaliacijos, fotografijos, performanso ir kitas sritis, toliau trindamas žanrų ribas ir ieškodamas naujų formų šiuolaikiniame mene. Liškevičiaus kūrybai būdingas socialinis angažuotumas, kontekstualumas, ironija, visuomenės kritika. Reaguodamas į konkrečios vietos topografiją jis tiria žmonių elgsenas ir patirtis, identiteto ir kultūros vertybes, viešų ir privačių erdvių, kolektyvinės ir asmeninės atminties susidūrimą. 2015 metais Dainius Liškevičius atstovavo Lietuvą 56-oje Venecijos šiuolaikinio meno bienalėje, kurioje pristatė projektą “Muziejus”. Tekstilės meno ir dizaino katedroje dėsto šiuolaikinio kūrinio artikuliavimo, aktualizavimo, paveikumo problematiką, analizuoja erdvės ir ekspozicijos temas. Vadovauja abiejų pakopų studentų diplominiams darbams.

Doc. dr. Rūta Būtėnaitė (1974) – tekstilės dizainerė,“Rūtos Būtėnaitės kilimų dizaino studijos“ įkūrėja. Ji yra baigusi VDA Tekstilės (BA, MA) studijas, įgijusi VDA Meno licenciato laipsnį. 2005 metais apgynusi dizaino krypties Meno doktorantūros projektą „Kilimas: tarp meno ir dizaino objekto“ ir įgijusi meno daktaro laipsnį. Rūta Būtėnaitė kilimų dizaino srityje dirba nuo 2000 metų, per tą laiką, bendradarbiaudama su architektais bei interjero dizaineriais yra sukūrusi unikalių autorinių rankų darbo kilimų Lietuvos bei užsienio individualiems bei visuomeniniams interjerams. Jos kilimų dizaino stilistika plati, nuo klasikinių projektų iki atspindinčių šiuolaikines tendencijas bei pačios autortės kūrybinį braižą. Už autorinius kilimus yra įvertinta „Gero dizaino“ apdovanojimais. Nuo 1994 metų dalyvauja tekstilės meno, dizaino parodose, mugėse, simpoziumuose Lietuvoje bei užsienyje.Tekstilės dizaino istorijos, šiuolaikinės tekstilės dizaino tendencijų bei aktualijų klausimais rašo spaudoje, pastaruoju metu yra žurnalo „Centras“ bei „interjeras.lt“ autorė. Rūta Būtėnaitė yra Lietuvos dizaino forumo bei Lietuvos dailininkų sąjungos narė. Rūta Būtėnaitė nuo 2000 m. dirba VDA Tekstilės meno ir dizaino katedroje, dėsto Tekstilės dizaino istoriją, kilimų istoriją bei projektavimo pagrindus, Tekstilės dizaino objektų kūrimo, pristatymo bei realizavimo strategijas (BA), vadovauja bakalauro bei magistro studentų baigiamiesiems darbams.

Lekt. Eglė Bertašienė (1963) – vizualiųjų menų projektų vadovė, kuratorė. Vilniaus dailės akademijos UNESCO kultūros vadybos ir kultūros politikos magistrė (antrasis aukštasis išsilavinimas). Profesinė projektų vadybos ir leidybos patirtis, atstovaujant Lietuvos dailininkų sąjungai, galerijai „Menų tiltas“ ir kt. institucijoms, aktyvi nuo 2005 m. Iniciavo, vadovavo per trisdešimt parodų Lietuvoje, Latvijoje, Vokietijoje, Kroatijoje, Bulgarijoje, Lenkijoje, Austrijoje, Andoros kunigaikštystėje. Leidybos ir interneto projektų vadovė. Tiriamuosius pranešimus kultūros politikos ir vietos bendruomenės poreikių temomis skaitė tarptautinėse konferencijose Porto universitete (Portugalija), Institut für kulturelle Infrastruktur Sachsen (Vokietija), Maltoje (“Valeta – Europos kultūros sostinė 2018” renginys). Tekstilės meno ir dizaino katedros koordinatorė, dalyko „Kultūros vadyba menininkui“ lektorė.

Prof. Žydrė Ridulytė- menininkė, parodų ir projektų kuratorė, leidinių sudarytoja. Baigusi VDA Tekstilės (BA, MA) studijas, nuo 1984 m. dirba  VDA Tekstilės katedroje. Kūryboje gilinasi į staklinio audimo rankomis išraiškos galimybes. Žavisi lietuvių tekstilės tradicijomis, semiasi įkvėpimo iš liaudies audinių palikimo, tačiau kartu stengiasi praplėsti kūrinio suvokimo ribas. Autorės varinių istorijų įkvėpimo šaltinis – audinys. Dėsto tekstilės marginimo bei autorinio audinio kūrimo staklėmis pagrindus (BA), vadovauja magistro studentų baigiamiesiems darbams. Knygų apie tekstilės marginimą autorė. Išleistos knygos „Rišk ir dažyk“ (2008) ir „Marginimas. Iš tekstilės istorijos“ (2012) kviečia į audinių marginimo pasaulį. Nuo 2004 m. organizuoja ir kuruoja Lietuvos tekstilės meno bienales, o nuo 2005 m. tarptautines tekstilės miniatiūrų bienales Vilniuje.

Prof. Ian Damarell

Lekt. Vladas Daškevičius - tekstilės menininkas, rankų darbo audimo studijos „Auskim“ vadovas. Nuo 2006 m. - Tekstilės meno ir dizaino katedros dėstytojas, VDA Tekstilės laboratorijos vedėjas. Dėsto audimo technologijos panaudojimo kūrinyje problematiką (audimo klasikinėmis ir kompiuterinėmis staklėmis bei taftingo technologijas), vadovauja bakalauro ir magistro baigiamiesiems darbams. “Vladas Daškevičius apie audimą išmano viską – kaip pats sako, nuo vaikystės buvo apvyniotas siūlais. Jo močiutė ir mama buvo audėjai, iš kurių jis mokėsi visų amato subtilybių, prieš studijuodamas tekstilės meną Vilniaus dailės akademijoje. Dabar jis tęsia šeimos tradiciją – audžia nedidelėje studijoje Vilniaus senamiestyje, audžia įspūdingo dizaino juostas, raštuotus įvairius kilimėlius bei kitus tekstilės aksesuarus. Taip pat dėsto Vilniaus dailės akademijos Tekstilės katedroje, kur savo audimo paslaptis perduoda tekstilės meno studentams. Taip pat dalyvauja tekstilės bienalėse ir parodose. Audimo raštai jam yra tarsi užkoduota kalba, kurioje giliai užslėptas emocijas galima perskaityti kaip akronimus – jos turi savo reikšmes, tačiau jas nelengva rasti ir perskaityti. Audimas Vladui Daškevičiui – būdas susieti senąsias tradicijas su šiuolaikiniu gyvenimu”. (Tekstas doc. Dr. Jurgita Ludavičienė).