Dailės krypties doktorantūra

 

Komiteto pirmininkas

Prof. dr. Žygimantas Augustinas

Nariai

Vyresn. m. d. dr. Algė Andriulytė

Prof. Eglė Ganda Bogdanienė

Prof. Alvydas Lukys

Prof. dr. Vytautas Michelkevičius

Prof. Deimantas Narkevičius

Prof. dr. Agnė Narušytė

Vyriaus. m. d. dr. Tojana Račiūnaitė

Doc. dr. Eglė Ulčickaitė