Tapyba | Bakalauro studijos | Vilnius

Doc. dr. Eglė Ulčickaitė

CV

„Paralelinė kartoteka“: meno daktaro disertacija


Apie kūrybą:

Kūrybinės paieškos turi nemažai detektyviniams tyrimams būdingų bruožų. Skirtumas tik toks, kad kūrybinis aplinkos stebėjimas ne patvirtina ar paneigia kokią nors hipotezę, o ją generuoja.

Sugrįžti į praeitį – o juolab neišgyventą – negalima. Tačiau atidžiai sekant buvusio laiko pėdsakais, renkant juos kaip įkalčius, galima rekonstruoti – kad ir įsivaizduojamai – praeities įvykių scenarijų. Tapybos mediją šiuose ieškojimuose tapatinu su faktų (sąmonės dirbinių) kūrimu. Vietai būdingų vaizdų (į)kurdinimas tapybos terpėje reiškiasi kaip tos vietos laiko referentų refleksija.

Kūryboje, nagrinėdama laiko, atminties, daugialypės tikrovės, kasdienybės temas, permąstau dabartį. Ta dabartis – tai nulatinis balansavimas tarp tikėjimo ir abejonės, tarp vaizdų poreikio ir pertekliaus. Motyvus paveikslams telkiuosi iš kasdienės aplinkos. Dažniausiai nekuriu savo paveikslų pasaulio – nusižiūriu jį nuo realybės. Pagrindinį atrankos kriterijų apibūdinčiau kaip tikėjimą praeities, kurios n(eb)ėra, buvimu – tikiu praeitimi ne tik kaip gramatine forma.

Dėstymo programa:

Kūrybinio projekto disciplinos tikslas – ugdyti studentų kūrybinių ieškojimų bei idėjų formulavimo ir jų perteikimo tapybine forma įgūdžius. Formuoti gebėjimą pritaikyti bazinių tapybos pagrindų įgūdžius individualiuose kūrybiniuose projektuose. Ugdyti analitinį požiūrį į plėtojamą temą, konceptualų pagrindimą pasirinktam vaizdavimo būdui. Formuoti savarankiško kūrybinio tyrimo įgūdžius ir autentiškos meninės raiškos galimybes, remiantis aplinkos analize. Skatinti jungti intuityvų, spontanišką kūrybiškumą ir pragmatišką tapybinio vaizdo konstravimą.

Programos metu daug dėmesio skiriama temų kūrybinio ieškojimo etapui, medžiagos rinkimui bei idėjų gryninimui. Skatinama pasirinktų temų prasminio konteksto analizė, remiantis kultūrinės, filosofinės, socialinės terpės refleksija, savirefleksija. Skatinamas tapybos istorijos ir šiuolaikinio meno pažinimas, gebėjimas motyvuoti savarankiškas idėjas bei sieti jas su kultūriniu kontekstu. Mokomasi formuoti kūrybinio projekto koncepciją, artikuliuotai pristatyti idėją bei argumentuoti jos pasirinkimą ir pasirinktą tapybinės raiškos būdą.


Naudingos nuorodos

Parodų dokumentacijos:

„Amor Vacui“, galerija „Meno parkas“

„Amor Vacui“ parodos spaudos pranešimas

„Paralelinė kartoteka (fragmentas)“, galerija „si:said“

„Chrono-teka“, Pamėnkalnio galerija 


Išskirtini straipsniai:

„Tapytoją Eglę Ulčickaitę kalbina Brigita Gelžinytė. Ko nestokoji, to nekuri“

„Galbūt sunkiausia surasti, aptikti dabartį?“

„Reikšmių skirtumai bėgant laikui. Pokalbis su Egle Ulčickaite“

„Differences in Meaning over Time. A conversation with Eglė Ulčickaitė“

„Tapytoją Eglę Ulčickaitę kalbina Brigita Gelžinytė. Ko nestokoji, to nekuri“