• Naujienlaiškis
 • Dailės krypties doktorantūra

  Privalomi dalykai

   
  Meninio tyrimo seminaras Dėst. doc. Julijonas Urbonas
  Meno projekto rengimo seminaras Dėstytojų grupė
  Research as Praxis Dėst. prof. dr. Marquard Smith

  Laisvai pasirenkami dalykai
  (Kultūros studijos)

   
  Atminties kultūra Dėst. prof. dr. Giedrė Mickūnaitė
  Kino naratologija ir jos kritika Dėst. dr. Natalija Arlauskaitė
  Kultūros sociologija Dėst. prof. dr. Artūras Tereškinas
  Kultūros politika Dėst. dr. Skaidra Trilupaitytė
  Šiuolaikinės meno filosofijos problemos Dėst. prof. dr. Kristupas Sabolius
  Šiuolaikinės vaizduotės teorijos Dėst. prof. dr. Kristupas Sabolius

  Laisvai pasirenkami dalykai
  (Dailės, dizaino ir architektūros istorija, teorija ir kritika)

  Aktualūs šiuolaikinės Lietuvos dailės raidos klausimai Dėst. doc. dr. Lolita Jablonskienė
  Atvaizdo antropologijos iššūkis: praeities ir dabarties vizualumo tyrimai Dėst. dr. Tojana Račiūnaitė
  Fotografijos istorija ir teorija Dėst. prof. dr. Agnė Narušytė
  Ikonologija ir ikonografija Dėst. prof. dr. Aleksandra Aleksandravičiūtė
  Kritinis dizainas Dėst. doc. Julijonas Urbonas
  Semiotinė diskursų analizė Dėst. prof. dr. Kęstutis Nastopka 
  Taikomoji dailė Dėst. prof. dr. Aleksandra Aleksandravičiūtė
  Teorijos praktika ir praktikos teorija meniniame tyrime Dėst. doc. dr. Vytautas Michelkevičius
  XIX a. Europos ir Lietuvos dailė ir architektūra Dėst. prof. dr. Helmutas Šabasevičius
  Naujos valstybės dailės tapsmo kolizijos: Lietuva, 1900–1939 Dėst. prof. dr. Giedrė Jankevičiūtė