Architektūros krypties doktorantūra

Privalomi dalykai

 
Meninio tyrimo architektūroje seminaras Dėst. prof. dr. Marquard Smith, doc. Julijonas Urbonas
Tarpdalykinių tyrimų metodai Dėst. prof. dr. Jūratė Kamičaitytė (KTU)
Meno projekto rengimo seminaras VDA ir KTU dėstytojų grupė
Meno projekto rengimo seminaras (CA2RE ar NMK Nidoje) Užsienio dėstytojų grupė

Laisvai pasirenkami dalykai

 

Architektūros ir menotyros studijos (VDA)

Moderniosios architektūros teorija ir paveldas Dėst. prof. dr. Marija Drėmaitė
Architektūros kritika Dėst. doc. dr. Jūratė Tutlytė
Šiuolaikinės architektūros filosofija ir tendencijos Dėst. prof. dr. Tomas Grunskis
Inovatyvūs kompiuterinio modeliavimo metodai Dėst. doc. Gediminas Kirdeikis
Architektūrinės utopijos ir eksperimentinės praktikos Dėst. doc. Romualdas Kučinskas

Architektūros ir menotyros studijos (KTU)

Šiuolaikinės architektūros teorijos Dėst. doc. dr. Vaidas Petrulis
Urbanistiniai genotipai Dėst. prof. dr. Kęstutis Zaleckis

Šiuolaikinės medijos, kuratorystė (VDA)

Medijų teorijos ir praktikos Dėst. prof. dr. Vytautas Michelkevičius
Teorijos praktika ir praktikos teorija meniniame tyrime Dėst. prof. dr. Vytautas Michelkevičius
Fotografijos istorija ir teorija Dėst. prof. dr. Agnė Narušytė
Šiuolaikinių medijų raiška ir technologijos Dėst. doc. Irma Stanaitytė

Kultūros studijos (VDA)

Šiuolaikinės meno filosofijos problemos Dėst. prof. dr. Kristupas Sabolius
Kultūros sociologija Dėst. prof. dr. Artūras Tereškinas
Atminties kultūra Dėst. prof. dr. Giedrė Mickūnaitė
Kultūros politika Dėst. dr. Skaidra Trilupaitytė

Socialiniai mokslai (KTU)

Statistiniai metodai socialiniuose moksluose Dėst. doc. dr. Vytautas Janilionis, vyriaus. m. d. dr. Vaidas Morkevičius
Daktaro disertacijos tyrimų projekto rengimas Dėst. doc. dr. Žaneta Piligrimienė
Aukštojo mokslo filosofija, sistemos ir didaktika Dėst. dr. Jolita Horbačiauskienė

Informatika (KTU)

Informacinių technologijų metodai Dėst. prof. dr. Robertas Damaševičius, prof. habil. dr. Rimvydas Simutis
Informatikos matematiniai modeliai Dėst. prof. habil. dr. Rimantas Barauskas, doc. dr. Kristina Poškuvienė
Neuroniniai tinklai ir neuroniniai skaičiavimai Dėst. doc. dr. Saulius Gudžius

Statybos inžinerija (KTU)

Pastatų energinis efektyvumas Dėst. dr. Karolis Banionis
Statybinių medžiagų ir konstrukcijų tyrimo metodai Dėst. prof. dr. Vitoldas Vaitkevičius