Tekstilės menas ir dizainas | Bakalauro studijos | Vilnius

Katažyna Jancevič „Vizualaus atsakymo metodas"

Vadovai – doc. Severija Inčirauskaitė- Kriaunevičienė, lekt. Vladas Daškevičius,  Recenzentas – doktor. Justė Pečiulytė

Žymantė Poškaitė „Atsimainymas"

Vadovas – doc. Laura Pavilonytė-Ežerskienė, Recenzentas – dr. Sigita Maslauskaitė-Mažylienė

Marija Luiza Švedaitė „Kubas"

Vadovas  - lekt. Vladas Daškevičius, Recenzentas – doc. Marija Marcelionytė-Paliukė

Raminta Beržanskytė, „Kultūrinės atminties sergėtojai"

Vadovai  – doc. Laura Pavilonytė-Ežerskienė, lekt. Vladas Daškevičius, Recenzentas – dr. Vytautas Tumėnas