Vedėjas prof. Arvydas Šaltenis

arvydas.saltenis@vda.lt

Tapyba, Kūrybinis projektas, Kūrybinė praktika

Prof. Konstantinas Bogdanas

konstantinas.bogdanas@vda.lt

Tapyba, Kūrybinis projektas, Kūrybinė praktika

Prof. Ričardas Nemeikšis

ricardas.nemeiksis@vda.lt

Tapyba, Kūrybinė praktika, Kūrybinis projektas

Doc. Alvydas Mandeika 

alvydas.mandeika@vda.lt

Tapybos technologija

Doc. dr. Agnė Kulbytė

agne.kulbyte@vda.lt

Moderniosios tapybos raiškos būdai, Dabartinės tapybos diskursai

Doc. Jonas Vaitekūnas

jonas.vaitekunas@vda.lt

Tapyba, Kūrybinis projektas, Kūrybinė praktika

Doc. Eglė Vertelkaitė

egle.vertelkaite@vda.lt

Kompozicijos pagrindai, Tarpdisciplininis projektas, Kūrybinė praktika, Kūrybinis projektas

Doc. Algimantas Biguzas

algimantas.biguzas@vda.lt

Piešimas, Plastinė anatomija

Doc. dr. Eglė Ulčickaitė

egle.ulcickaite@vda.lt

Kūrybinis projektas, Tapyba, Tiriamasis raštas, Kūrybinė praktika

Prof. Gintaras Makarevičius

gintaras.makarevicius@vda.lt

Piešimas, Kūrybinis projektas, Tapyba, Kūrybinė praktika

Doc. Česlovas Lukenskas

ceslovas.lukenskas@vda.lt

Performanso laboratorija

Lekt. Vita Opolskytė

vita.opolskyte@vda.lt

Piešimas, Kūrybinis projektas, Tapyba, Kūrybinė praktika

Eglė Karpavičiūtė

egle.karpaviciute@vda.lt

Katedros koordinatorė

Nestor Tyryškin

nestor.tyryskin@vda.lt

Katedros koordinatorius