Tapyba | Bakalauro studijos | Vilnius

Doc. dr. Agnė Kulbytė

CV

1997 m. baigė M. K. Čiurlionio menų gimnaziją, 2003 m. – tapybos studijas Vilniaus dailės akademijoje, 2009-2013 m. – filosofijos krypties doktorantūros studijas Lietuvos kultūros tyrimų institute. Turi meno licenciato (2007 m., VDA) ir humanitarinių mokslų daktaro (2014 m., LKTI / VDU) laipsnius. Stažavo Nordic Artists‘ Centre Dale, Norvegijoje (2007 m.), Institute des arts et archeologie Paryžiuje (2011 m.).

Lietuvos dailininkų sąjungos narė.


Meniniai ir moksliniai interesai:

Tapyba ir teoriniai tyrimai – dvi gretutinės mano veiklos kryptys.

Tapyboje akcentuoja bandymą pastebėti, kas aplinkui gražu, sava, pirmapradiška, kas – nežodiška, tikra, duota, kuo gali praplėsti įprastą kasdienį matymą ir patyrimą. Labiausiai domina romantinė kūrybos filosofija, teologinį matmenį kūryboje atskleidžiančios jos atmainos.

Dėstant tapybos užduočių ir kūrybinių temų pamatu tampa peizažo, natiurmorto žanrai. Siekiama, kad interpretuojant ir įsijaučiant į tapybos procesą užsimegztų sava kūrybinė filosofija, o šio atsiskleidimo sąlyga taptų gebėjimas pažvelgti „už savęs“.


Naudingos nuorodos

Išskirtini straipsniai:

Agnė Kulbytė: pasigendu menininkų nepriklausomybės nuo kritikos 

Kitos nuorodos:

Menininkės bei dailėtyrininkės veikla artnews.lt platformoje

LDS profilis