Tapyba | Bakalauro studijos | Vilnius

 

Doc. Alvydas Mandeika

CV


1989 m. baigė Vilniaus 50-ąją vidurinę mokyklą (dabar „Atžalyno“ gimnazija) bei vaikų dailės mokyklą (dabar J. Vienožinskio dailės mokykla). 1989–1995 m. studijavo Vilniaus dailės akademijoje, kur įgijo dailininko tapytojo specialybę. Mokėsi pas tapytojus profesorius Kostą Dereškevičių, Vladą Karatajų, Arvydą Šaltenį,  Povilą Ričardą Vaitiekūną. 1993–1999 m. dirbo VDA  Tapybos katedros mokymo meistru.  1997–1999 m. studijavo magistrantūros studijose VDA  restauravimo programoje, kur įgijo molbertinės tapybos restauratoriaus kvalifikaciją. Mokėsi pas profesorius Joną Rimantą Glemžą, Juozą Algirdą Pilipavičių ir docentą Balį Pakštą. 1998 m. stažavosi Štutgarto dailės akademijos restauravimo skyriuje Vokietijoje. 

Nuo 1999 m. dėsto VDA Restauravimo katedros bakalauro ir magistro studijų programose. Nuo 2008 m. eina VDA docento pareigas, yra VDA stojamųjų egzaminų sekretorius (nuo 2010 m.), VDA  Vilniaus fakulteto tarybos narys (nuo 2011 m.). 2012-2017 m. buvo VDA  Senato  nariu, 2013-2014 m. LURK įgaliotuoju atstovu  LR Seimo švietimo, mokslo ir kultūros komiteto Etninės kultūros globos taryboje. Nuo 2018 m. yra VDA Restauravimo katedros vedėjas.

1990 m. dalyvavo Lietuvos nacionalinės valiutos „Lito“ konkurse (II-oji vieta), 1991 m. dirbo „Lito“ dailininkų grupėje. 1994 m. jam buvo paskirta Tautos fondo stipendija. Kūrybinių bei restauravimo darbų parodose dalyvauja nuo 1993 m. Jo darbų yra įsigiję Lietuvos Nacionalinis muziejus, Estijos ambasada  Lietuvoje, Lietuvos  bankai bei privatūs asmenys. Yra restauravęs paveikslų iš Alsėdžių, Tverų, Sedos, Kurklių bažnyčių, Vilniaus Bernardinų vienuolyno, VDA muziejaus rinkinių.


Tapybos katedroje dėsto studentams tapybos technologijas.