"Universitetas suteikia žinias, tačiau jis kartu lavina vaizduotę. Universitetas, kuriam nepavyksta to padaryti, neturi pagrindo egzistuoti. Jaudulio atmosfera, atsirandanti pasitelkus vaizduotę, perkeičia žinias. Faktas nustoja buvęs pliku faktu: jame glūdi gausybė galimybių. Tai nebe atminties našta: jis žvalina kaip svajonių poezija, kaip mūsų tikslų formavimas." (A.N. Whitehead, 1929m.)

Apie mus

Kasdien mus supančių daiktų jūroje inovatyvūs, gero dizaino gaminiai ateinančius dešimtmečius bus vienas pagrindinių veiksnių, kuriančių tvarią šalies ekonomiką,  kultūrą bei sprendžiantis socialinius iššūkius. Greta technologinių inovacijų, dizaino inovacijos sukuria didžiulę pridėtinę vertę ir konkurencinį pranašumą įmonių produktams.

Vilniaus dailės akademijos Dizaino katedra vykdo bakalauro ir magistro Dizaino programas yra pagrindinis gaminių dizaino studijų centras Lietuvoje. Dizaino studijos koncentruojasi ties realiomis gaminių, aplinkos ir paslaugų dizaino problemomis, tačiau studentai nėra įsprausti į rėmus, ar priversti remtis siaurais apibrėžimais ir taisyklėmis. Mes siekiame įvairiapusiško, tarpdisciplininio požiūrio tiek į dizainerio specialybę, tiek į įvairias industrijas bei iniciatyvas. Mūsų tikslas yra kurti atvirą dizaino kultūrą, remiantis naujomis idėjomis, naujais tyrinėjimo metodais, nuolatinėmis diskusijomis apie visus dizaino aspektus - socialinius, ekonominius, kultūrinius, ekologinius ar technologinius, bei projektavimu pagrįstu problemų analize, kūrybišku požiūriu, ekspirementais ir kritiniu vertinimu. 


Istorija

Dizaino katedra Vilniaus dailės akademijoje (iki 1968 m. Lietuvos TSR Valstybinis dailės institutas) įsteigta 1961 m. Ją įkūrė ir vėliau vadovavo prof. Feliksas Daukantas (1915 -1995). Tai buvo viena pirmųjų Pramoninės dailės katedrų tuometinėje Sovietų sąjungoje. Būsimi dizaino specialistai katedroje buvo rengiami atsižvelgiant į gamybos specifiką. Beveik visas PGMK kursines užduotis, diplominius darbus užsakydavo gamybos įmonės.

Iš pradžių Dizaino katedra buvo pavadinta Pramonės gaminių meninio konstravimo katedra (PGMK). Vėliau – Pramoninės dailės katedra, o nuo 1987 m. – Dizaino katedra.
Pirmieji katedros studentai dizaino studijas baigė 1965 m. (trys absolventai). Kasmet buvo parengiama 12–20 specialistų. Iki 1995 m. parengtas 371 specialistas. 1995 m. Dizaino katedroje buvo išleista paskutinė (31) Dizaino katedros absolventų laida, kuriems suteikta diplomuoto specialisto kvalifikacija (studijų trukmė – 5 metai). Tais pačiais metais išleista pirma bakalaurų laida, kuriems suteikta menų bakalauro kvalifikacija. 1995 m. studijuoti buvo priimti pirmieji magistrantai. Iki 2006 m. bakalauro kvalifikacinis laipsnis buvo suteiktas 280 absolventų, magistro kvalifikacinį laipsnį įgijo 88 absolventai.

Pirmasis katedros vedėjas F. Daukantas vadovavo jai iki 1985 m. Nuo 1985 m. iki 2006 m. katedrai vadovavo prof. Tadas Baginskas. Nuo 2006 m. iki 2011 m. katedrai vadovavo prof. Arkadijus Varanka, o nuo 2011 m. dizaino katedrai vadovauja doc. Juozas Brundza.

 


VDA Dizaino katedra 1961-1990: profesionalaus Lietuvos dizaino pagrindas

2011m. išleistoje dr. Rasos Janulevičiūtės monografijoje "VDA Dizaino katedra 1961-1990: profesionalaus Lietuvos dizaino pagrindas" apžvelgiama VDA Dizaino katedros veikla 1961–1990 m. Gausiai iliustruotoje knygoje aprašomas katedros įkūrimas, nagrinėjama studijų metodika, studentų kursiniai ir baigiamieji darbai, ryšiai su pramonine gamyba, pateikiamos darbų fotografijos. Siekiant parodyti tradicijų tęstinumą, trumpai aptartas atkurtos nepriklausomybės laikotarpis.
Norėdami skaityti elektroninę knygos versiją spauskite čia

[[preview external content]] http://issuu.com/dizainokatedra/docs/dizaino_katedros_istorija3