Dizaino katedros dėstytojai:

Prof. Juozas Brundza

Vilniaus dailės akademijos tarybos narys, Dizaino katedros vedėjas, Dizaino bakalauro ir magistrantūros studijų programų komitetų pirmininkas

Dėstomi bakalauro studijų dalykai: Gaminių dizainas 4, Baigiamasis darbas. Priešprojektiniai dizaino tyrimai, Baigiamasis bakalauro darbas, Kūrybinės dizaino dirbtuvės.

Dėstomi magistrantūros studijų dalykai: Eksperimentinė dizaino laboratorija 1, Eksperimentinė dizaino laboratorija 2, Magistro baigiamojo darbo projektinė dalis 1, Magistro baigiamojo darbo projektinė dalis 2, Dizaino praktika.

Vadovauja doktorantų meniniams projektams.

Prof. dr. Vytautas Kibildis

Dėstomi bakalauro studijų dalykai: Gaminių ir aplinkos dizainas 1, Gaminių ir aplinkos dizainas 2, Gaminių dizainas ir erdvinės formos studijos 1, Baigiamasis darbas. Priešprojektiniai dizaino tyrimai, Baigiamasis bakalauro darbas.

Dėstomi magistrantūros studijų dalykai: Magistro baigiamojo darbo projektinė dalis 1, Magistro baigiamojo darbo projektinė dalis 2.

Vadovauja doktorantų meniniams projektams.

Doc. Šarūnas Šlektavičius

Vilniaus dailės akademijos Senato pirmininkas

Dėstomi bakalauro studijų dalykai: Gaminių dizainas 5, Profesinė dizaino praktika, Baigiamasis darbas. Priešprojektiniai dizaino tyrimai, Baigiamasis bakalauro darbas.

Dėstomi magistrantūros studijų dalykai: Eksperimentinė dizaino laboratorija 2, Magistro baigiamojo darbo projektinė dalis 1, Magistro baigiamojo darbo projektinė dalis 2.

Doc. dr. Rasa Janulevičiūtė

Dėstomi bakalauro studijų dalykai: Dizaino istorija 1, Dizaino istorija 2.

Dėstomi magistrantūros studijų dalykai: Dizaino tyrimų metodai, Dizaino tyrimai, Magistro darbo tiriamoji dalis ir reflektyvus seminaras 1, Magistro darbo tiriamoji dalis ir reflektyvus seminaras 2.

Doc. Miglė Kibildienė

Dėstomi bakalauro studijų dalykai: Spalvotyra ir dvimatės kompozicijos pagrindai, Grafinis dizainas 1, Grafinis dizainas 2, Grafinis dizainas 3, Prezentacijų metodai, Kūrybinių darbų aplankas, Mados portfolio. 

Doc. Deividas Juozulynas

Dėstomi bakalauro studijų dalykai: Kompiuterinio projektavimo technologijos 1, Kompiuterinio projektavimo technologijos 2, Paslaugų dizainas, Baigiamasis darbas. Priešprojektiniai dizaino tyrimai, Baigiamasis bakalauro darbas.

Dėstomi magistrantūros studijų dalykai: Magistro baigiamojo darbo projektinė dalis 1, Magistro baigiamojo darbo projektinė dalis 2.

Doc. Mantas Lesauskas

Dėstomi magistrantūros studijų dalykai: Dizaino antropologija, Dizaino tyrimai, Eksperimentinė dizaino laboratorija 2, Magistro darbo tiriamoji dalis ir reflektyvus seminaras 1, Magistro darbo tiriamoji dalis ir reflektyvus seminaras 2.

Doc. Denis Orlenok

Dėstomi bakalauro studijų dalykai:
Konstravimas ir medžiagų technologijos, Gamybos technologijos, Baigiamasis darbas. Priešprojektiniai dizaino tyrimai, Baigiamasis 
bakalauro darbas.

Lekt. dokt. Gintarė Černiauskaitė

Dėstomi bakalauro studijų dalykai: Medžiagos ir gamybos technologijos 1, Prezentacijų metodai, Kūrybinių darbų aplankas, Gaminių dizainas 3, Mados portfolio, Baigiamasis darbas. Priešprojektiniai dizaino tyrimai, Baigiamasis bakalauro darbas.

Dėstomi magistrantūros studijų dalykai: Dizaino tyrimai, Magistro darbo tiriamoji dalis ir reflektyvus seminaras 1, Magistro darbo tiriamoji dalis ir reflektyvus seminaras 2.

Doc. Barbora Adamonytė-Keidūnė

Dėstomi bakalauro studijų dalykai: Gaminių dizainas ir erdvinės formos studijos 1, Gaminių dizainas ir erdvinės formos studijos 2, Specialybinis piešimas 1, Specialybinis piešimas 2, Baigiamasis darbas. Priešprojektiniai dizaino tyrimai, Baigiamasis bakalauro darbas.

Kviestiniai dėstytojai:

Doc. Viktoras Bakšys

Dėstomi bakalauro studijų dalykai: Vizualinė raiška 1. Piešimas, Vizualinė raiška 2. Piešimas.

Doc. Romualdas Kučinskas

Dėstomas bakalauro studijų dalykas: Architektūros kompozicijos pagrindai. 

 

Doc. dr. Eigirdas Žemaitis 

Dėstomas bakalauro studijų dalykas: Inovatyvus verslumas.

Lekt. dr. Marius Dirgėla

Dėstomas bakalauro studijų dalykas: Dizaino teorija.

Lekt. Marija Puipaitė

Dėstomi bakalauro studijų dalykai: Ergonomika ir funkcinė analizė, Kūrybinės dizaino dirbtuvės.

Lekt. dr. Akvilė Anglickaitė

Dėstomas bakalauro studijų dalykas: Vizualinis naratyvas.

 

Lekt. Darius Čekanauskas

Dėstomi bakalauro studijų dalykai: Kompiuterinio projektavimo technologijos 3, Gaminių dizainas 4.

 

Lekt. Jonas Jurjonas

Dėstomas bakalauro studijų dalykas: Gaminių dizainas 3.

 

Lekt. Gintas Kavoliūnas

Dėstomas bakalauro studijų dalykas: Fotografijos pagrindai.

Doc. dr. Nikolaj Ambrusevič

Dėstomas bakalauro studijų dalykas: Marketingo pagrindai.

 

Doc. Darijus Gerlikas

Dėstomas bakalauro studijų dalykas: Kūrybinės dizaino dirbtuvės.

Lekt. Austėja Zuzana Platūkytė

Dėstomas bakalauro studijų dalykas: Kūrybinės dizaino dirbtuvės.

Lekt. Justinas Dadonas

Dėstomas bakalauro studijų dalykas: Kūrybinės dizaino dirbtuvės.

Doc. Julijonas Urbonas

Dėstomas magistrantūros studijų dalykas: Kritinis dizainas.

 

Doc. Jonas Liugaila 

Dėstomas magistrantūros studijų dalykas: Ženklodara.

Doc. Julija Mazūrienė

Dėstomas bakalauro studijų dalykas: Kūrybinės dizaino dirbtuvės.

Dėstomas magistrantūros studijų dalykas: Maisto dizainas.