Dizaino katedros dėstytojai:

Prof. Miglė Kibildienė 

Dizaino katedros vedėja

Dėstomi bakalauro studijų dalykai: Spalvotyra ir dvimatės kompozicijos pagrindai, Grafinis dizainas 1, Grafinis dizainas 2, Grafinis dizainas 3, Prezentacijų metodai, Kūrybinių darbų aplankas, Baigiamasis darbas. Priešprojektiniai dizaino tyrimai, Baigiamasis bakalauro darbas.

Prof. Juozas Brundza

Vilniaus dailės akademijos Tarybos narys, Dizaino bakalauro studijų programos komiteto pirmininkas

Dėstomi bakalauro studijų dalykai: Gaminių dizainas ir erdvinės formos studijos 1, Baigiamasis darbas. Priešprojektiniai dizaino tyrimai, Baigiamasis bakalauro darbas, Kūrybinės dizaino dirbtuvės.

Dėstomi magistrantūros studijų dalykai: Eksperimentinė dizaino laboratorija 2, Magistro baigiamojo darbo projektinė dalis 1, Magistro baigiamojo darbo projektinė dalis 2, Dizaino praktika.

Prof. dr. Rasa Janulevičiūtė

Dėstomi bakalauro studijų dalykai: Dizaino istorija 1, Dizaino istorija 2.

Dėstomi magistrantūros studijų dalykai: Dizaino tyrimų metodai, Dizaino tyrimai, Magistro darbo tiriamoji dalis ir reflektyvus seminaras 1, Magistro darbo tiriamoji dalis ir reflektyvus seminaras 2.

Doc. Deividas Juozulynas

Dėstomi bakalauro studijų dalykai: Kompiuterinio projektavimo technologijos 1, Kompiuterinio projektavimo technologijos 2, Paslaugų dizainas, Gaminių dizainas 4, Baigiamasis darbas. Priešprojektiniai dizaino tyrimai, Baigiamasis bakalauro darbas.

Dėstomi magistrantūros studijų dalykai: Magistro baigiamojo darbo projektinė dalis 1, Magistro baigiamojo darbo projektinė dalis 2, Eksperimentinė dizaino laboratorija 2.

Doc. Mantas Lesauskas

Dizaino magistrantūros studijų programos komiteto pirmininkas

Dėstomi bakalauro studijų dalykai: Kūrybinės dizaino dirbtuvės, Baigiamasis darbas. Priešprojektiniai dizaino tyrimai, Baigiamasis bakalauro darbas.

Dėstomi magistrantūros studijų dalykai: Dizaino antropologija, Dizaino tyrimai, Eksperimentinė dizaino laboratorija 1, Eksperimentinė dizaino laboratorija 2, Magistro darbo tiriamoji dalis ir reflektyvus seminaras 1, Magistro darbo tiriamoji dalis ir reflektyvus seminaras 2.

Doc. Denis Orlenok

Dėstomi bakalauro studijų dalykai: Konstravimas ir medžiagų technologijos, Gamybos technologijos, Gaminių dizainas 3, Gaminių dizainas 4, Profesinė dizaino praktika, Baigiamasis darbas. Priešprojektiniai dizaino tyrimai, Baigiamasis bakalauro darbas.

Doc. Gintarė Černiauskaitė

Dėstomi bakalauro studijų dalykai: Medžiagos ir gamybos technologijos 1, Gaminių dizainas ir erdvinės formos studijos 1, Gaminių dizainas ir erdvinės formos studijos 2, Prezentacijų metodai, Kūrybinių darbų aplankas, Baigiamasis darbas. Priešprojektiniai dizaino tyrimai, Baigiamasis bakalauro darbas.

Dėstomi magistrantūros studijų dalykai: Dizaino tyrimai, Magistro darbo tiriamoji dalis ir reflektyvus seminaras 1, Magistro darbo tiriamoji dalis ir reflektyvus seminaras 2, Eksperimentinė dizaino laboratorija 2, Magistro baigiamojo darbo projektinė dalis 1, Magistro baigiamojo darbo projektinė dalis 2.

Doc. Barbora Adamonytė-Keidūnė

Dėstomi bakalauro studijų dalykai: Gaminių dizainas ir erdvinės formos studijos 1, Gaminių dizainas ir erdvinės formos studijos 2, Specialybinis piešimas 1, Specialybinis piešimas 2, Baigiamasis darbas. Priešprojektiniai dizaino tyrimai, Baigiamasis bakalauro darbas.

 

Lekt. Darius Čekanauskas

Dėstomi bakalauro studijų dalykai: Gaminių dizainas ir erdvinės formos studijos 1, Gaminių dizainas 4, Kompiuterinio projektavimo technologijos 3.

Jaunesnioji asistentė Marija Puipaitė

Dėstomi bakalauro studijų dalykai: Ergonomika ir funkcinė analizė, Kūrybinės dizaino dirbtuvės, Baigiamasis bakalauro darbas.

Dėstomi magistrantūros studijų dalykai: Dizaino tyrimai, Eksperimentinė dizaino laboratorija 2.

Kviestiniai dėstytojai:

Doc. dr. Algirdas Gataveckas

Dėstomi bakalauro studijų dalykai: Vizualinė raiška 1. Piešimas, Vizualinė raiška 2. Piešimas.

 

Lekt. Karolis Bakūnas

Dėstomi bakalauro studijų dalykai: Specialybinis piešimas 1, Specialybinis piešimas 2.

Doc. Romualdas Kučinskas

Dėstomas bakalauro studijų dalykas: Architektūros kompozicijos pagrindai. 

 

Doc. dr. Eigirdas Žemaitis 

Dėstomas bakalauro studijų dalykas: Inovatyvus verslumas.

Lekt. dr. Marius Dirgėla

Dėstomas bakalauro studijų dalykas: Dizaino teorija.

Lekt. dr. Akvilė Anglickaitė

Dėstomas bakalauro studijų dalykas: Vizualinis naratyvas.

 

Lekt. Gintas Kavoliūnas

Dėstomas bakalauro studijų dalykas: Fotografijos pagrindai.

 

Dėstytojas praktikas Darijus Gerlikas

Dėstomas bakalauro studijų dalykas: Kūrybinės dizaino dirbtuvės.

Dėstytoja praktikė Austėja Zuzana Platūkytė

Dėstomas bakalauro studijų dalykas: Kūrybinės dizaino dirbtuvės.

Lekt. Justinas Dadonas

Dėstomas bakalauro studijų dalykas: Kūrybinės dizaino dirbtuvės.