Dizaino katedros dėstytojai:

Prof. Juozas Brundza

Vilniaus dailės akademijos tarybos narys, Dizaino katedros vedėjas, bakalauro ir magistrantūros studijų programų komitetų pirmininkas

Dėstomi bakalauro studijų dalykai: bakalauro baigiamojo darbo priešprojektiniai dizino tyrimai, bakalauro baigiamasis darbas, kūrybinės dizaino dirbtuvės

Magistrantūros studijų dalykai: eksperimentinė dizaino laboratorija 1, magistro baigiamojo darbo projektinė dalis, dizaino praktika

Vadovauja doktorantų meniniams projektams

Prof. dr. Vytautas Kibildis

Dėstomi bakalauro studijų dalykai: gaminių ir aplinkos dizainas (1, 2), erdvinės formos studijos, bakalauro baigiamojo darbo priešprojektiniai dizino tyrimai, bakalauro baigiamasis darbas

Dėstomi magistrantūros studijų dalykai: magistro baigiamojo darbo projektinė dalis

Vadovauja doktorantų meniniams projektams

Doc. Julija Mazūrienė

Dėstomi bakalauro studijų dalykai: kūrybinės dizaino dirbtuvės, bakalauro baigiamojo darbo priešprojektiniai dizino tyrimai, bakalauro studijų baigiamasis darbas
Dėstomi m
agistrantūros studijų dalykai: magistro baigiamojo darbo projektinė dalis, maisto dizainas

Doc. Šarūnas Šlektavičius

Dėstomi bakalauro studijų dalykai: gaminių dizainas 5, profesinė dizaino praktika,  dizaino kūrybinės dirbtuvės, bakalauro baigiamojo darbo priešprojektiniai dizino tyrimai, bakalauro studijų baigiamasis darbas

Dėstomi magistrantūros studijų dalykai: magistro baigiamojo darbo projektinė dalis.

Doc. dr. Rasa Janulevičiūtė

Dėstomi bakalauro studijų krypties dalykai: dizaino istorija

Dėstomi magistrantūros studijų dalykai: magistro baigiamojo darbo tiriamoji dalis

Doc. Povilas Juškaitis

Dėstomi bakalauro studijų dalykai: gaminių dizainas (3, 4), bakalauro baigiamojo darbo priešprojektiniai dizino tyrimai, bakalauro studijų baigiamasis darbas.

Dėstomi magistrantūros studijų dalykai: magistro baigiamojo darbo projektinė dalis.

Doc. Miglė Kibildienė

Dėstomi bakalauro studijų dalykai: spalvotyra ir dvimatės kompozicijos pagrindai, grafinis dizainas (1, 2,3), kūrybinių darbų aplankalas (portfolio), bakalauro baigiamojo darbo priešprojektiniai dizaino tyrimai, bakalauro studijų baigiamasis darbas

Dėstomi magistrantūros studijų dalykai: magistro baigiamojo darbo projektinė dalis.

Doc. Deividas Juozulynas

Dėstomi  bakalauro dalykai: kompiuterinio projektavimo technologijos (1, 2, 3), kūrybinės dizaino dirbtuvės, bakalauro baigiamojo darbo priešprojektiniai dizaino tyrimai, bakalauro baigiamasis darbas.

Dėstomi magistrantūros studijų dalykai: magistro baigiamojo darbo projektinė dalis, paslaugų dizainas

Doc. Mantas Lesauskas

Dėstomi bakalauro studijų dalykai: dizaino kūrybinės dirbtuvės
Dėstomi m
agistrantūros studijų dalykai: dizaino antropologija, magistro baigiamojo darbo tiriamoji dalis, magistro baigiamojo darbo projektinė dalis

Doc. Denis Orlenok

Dėstomi bakalauro studijų dalykai:
konstravimas ir medžiagų technologijos, gamybos technologijos, kūrybinės dizaino dirbtuvės, bakalauro baigiamojo darbo priešprojektiniai dizaino tyrimai, bakalauro baigiamasis darbas.

Lekt. dokt. Gintarė Černiauskaitė

Dėstomi bakalauro studijų dalykai: kūrybinės dizaino dirbtuvės, prezentacijų metodai, kūrybinių darbų aplankalas, 

Dėstomi magistrantūros studijų dalykai: magistro baigiamojo darbo tiriamoji dalis (1,2)

Doc. Barbora Adamonytė-Keidūnė

Dėstomi bakalauro studijų dalykai: gaminių dizainas ir erdvinės formos studijos 1, 2 , specialybinis piešimas, kūrybinės dizaino dirbtuvės, bakalauro baigiamojo darbo priešprojektiniai dizaino tyrimai, bakalauro baigiamsis darbas

Vizituojantys dėstytojai:

Doc. dr. Jurgita Šakėnaitė

Dėstomi bakalauro studijų dalykai: ergonomika ir funkcinė analizė

Doc. Viktoras Bakšys

Dėstomi studijų krypties dalykai: vizualinė raiška - piešimas 1, 2

Doc. Romualdas Kučinskas

Dėstomi bakalauro studijų dalykai: architektūros pagrindai

Gediminas Šiaulys

Dėstomas bakalauro studijų dalykas: vizualinis naratyvas.

Lekt. dr. Marius Dirgėla

Dėstomas bakalauro studijų dalykas: dizaino teorija

Dėstomi magistro studijų dalykas: dizaino vadyba

Doc. dr. Nikolaj Ambrusevič

Dėstomi studijų krypties dalykai: marketingo pagrindai