Dizainas | Bakalauro studijos | Vilnius

1992 m. XXVIII laida

Pavardė, vardas
Griška Giedrius

Jackevičius Vidmantas 

Jakštas Tomas

Kazimieraitienė-Rudinskaitė Sonata

Lapėnas Gintas
Lukšaitė Jurga  

Maironytė Austė 

Marteckas Saulius

Neimantas Valdas

Repšytė Aušra  

Rutkauskaitė Jūratė 

Stakutis Artūras 

Stonienė-Merkelytė Aida

Valikonienė-Rudytė Daiva

Vileikis Algirdas 
Žyvatkauskaitė Geda