Dizainas | Bakalauro studijos | Vilnius

Užsienio universitetų dėstytojai ir dizaineriai, vedę kūrybines pratybas ar skaitę paskaitas

Profesorius dr. Juhani Salovaara (Suomija)

Dizaineris Allesio Liuni (Italija)

Profesorius Giuseppe Marinelli De Marco (Italija)

Docentas, dizaineris Arunas Oslapas (JAV)

Dizaineris Tomas Ivaškevičius (Švedija)

Architektas, dizaineris Jan Korbes (Olandija)

Dizaineris Lucas Tom Verweij (Vokietija)

Dizaineris Hans Sandgren Johnson (Danija)

Dizaineris David Eklof (Švedija)

Dizaineris Kenneth Bringzen (Švedija)

Dizaineris James Whittaker (Didžioji Britanija)

Dizaineris Roberto Lucci (Italija)

Dizaineris Boris Berlin (Danija)

Dizaineris Vaidas Bagonas (Suomija)