Dizainas | Bakalauro studijos | Vilnius

2015 m.  Dizaino (gaminio dizaino) bakalauro programą vertino tarptautinė ekspertų komisija, kurią sudarė ekspertai iš Norvegijos, Kipro, Suomijos, Estijos ir Lietuvos. Vertintos sritys: studijų programos tikslai ir rezultatai, programos sandara, personalas, materialiniai ištekliai, studijų eiga ir vertinimas, programos vadyba. Didžioji dalis vertintų sričių yra įvertintos aukščiausiu balu. Remiantis ekspertų išvadomis "Studijų kokybės vertinimo centras" (SKVC) dizaino studijų programą akreditavo maksimaliam šešių metų laikotarpiui.

Vertinimo išvados: