VDA Klaipėdos fakultetas – vienintelė universitetinė aukštoji mokykla Klaipėdos krašte, ugdanti dizaino kūrėjus ir tyrėjus. 

Fakulteto vizija: būti tarp geriausių dailės, dizaino ir architektūros universitetų pasaulyje.
Fakulteto misija: kurti Lietuvos dailės, dizaino ir architektūros ateitį.

VDA Klaipėdos fakultete yra šios studijų programos:
 
 
Studijų metu studentai skatinami dalyvauti akademinio mobilumo programose: Erasmus+ (studijos ir praktika) ir kitose. Studentai gali rinktis beveik iš 200 VDA tarptautinių partnerių aukštųjų mokyklų ir tarptautinių tinklų. 

VDA Klaipėdos fakultete veikia du kompetencijų centrai: Dizaino inovacijų centras (DIC), kuris padeda studentams komercializuoti savo idėjas, akseleruoja dizaino startuolius, padeda ieškoti finansavimo ir jį pritraukti per Inovacijų agentūros, Lietuvos kultūros tarybos ir kt. priemones. 

Taip pat yra Atviroji dailės, dizaino ir architektūros mokykla (ADDAM), kurioje būsimi studentai gali pasirengti kūrybinių darbų aplanką - portfolio, reikalingą stojant į dailės ir dizaino specialybes aukštosiose mokyklose. Nuo 2020 m. čia startavo ir trumpieji kursai suaugusiems. Jie orientuoti į kūrybiškos, pokyčiams ir naujovėms atviros asmenybės ugdymą. Iš viso galima rinktis iš 11 programų. 

Tiek studentų, tiek ADDAM mokinių užsiėmimai vyksta atnaujintose studijų ir studentų praktinio mokymo dirbtuvėse Klaipėdos senamiestyje. 


VDA Klaipėdos fakultetas Šviesų festivalio metu.