Dizaino inovacijų centras yra VDA kompetencijų centras, kuris skatina dizaino inovacijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinę plėtrą (MTEP), praktinį žinių taikymą studijų ir mokslo procesuose, ieško galimybių VDA sukurtų produktų ir technologijų komercinimui, yra atsakingas už Akademijoje sukurtą intelektinę nuosavybę, vykdo mokslo ir verslo bendradarbiavimo projektus. 

DIC teikiamos paslaugos:

  • intelektinės nuosavybės valdymas;
  • naujų produktų/paslaugų/verslo modelių kūrimas ir komercinimas;
  • dizaino startuolių akseleravimas;
  • atžalinių įmonių (spin-off'ų) steigimas;
  • galimybių studijų, investicijų projektų, verslo planų, užsakomųjų tyrimų rengimas;
  • dizaino brandos lygio įmonėje/įstaigoje nustatymas; 
  • finansavimo pritraukimas per įvairių Agentūrų priemones. 

Daugiau informacijos: 
DIC projektų vadovė - antreprenerė Klaipėdoje
Solveiga Kurgonaitė 
Tel. nr.: +370625 13081 
solveiga.kurgonaite@vda.lt