Nuo spalio 14 d. Vilniaus dailės akademijos (VDA) Kauno fakulteto galerijoje atidaroma vieno iškiliausių XX a. intelektualiosios dailės atstovų Algimanto Švėgždos (1941-1996 m.) kūrinių paroda „Didžioji paslaptis“, kurioje pristatomi šio menininko piešimo ir grafikos darbai iš Nacionalinio M. K. Čiurlionio muziejaus kolekcijos.
 

Ma­no dar­bai, tai ban­dy­mas pirš­tais pri­si­lies­ti prie DI­DŽIO­SIOS PA­SLAP­TIES. Tad nei­eš­ko­kite ma­nęs pas ro­man­ti­kus, ku­riems gam­ta – tai tik aukš­tų ide­a­lų tar­nai­tė, nė­ra ma­nęs ir pas siurre­a­lis­tus, pa­si­kly­du­sius Froi­do dva­si­nė­se gi­lu­mo­se, to­li esu ir nuo su­per­re­a­lis­tų, pa­sau­lį re­gin­čių per cik­lo­piš­ką fo­to­apa­ra­to akį.

Algimantas Švėgžda

Parodos atidarymas vyks spalio 14 d. 14.00 val. VDA Kauno fakulteto galerijoje.

Paroda veiks iki lapkričio 5 d.

Parodą lankyti galima 13-16 val. darbo dienomis (nuo antradienio iki penktadienio).  Esant poreikiui parodą lankyti kitu laiku, reikalinga iš anksto suderinti atvykimą el. paštu kaunofakultetas@vda.lt.