Tikrovės tikrumas | VDA Vizualinių komunikacijų MA II k. studentų darbų paroda

Parodos atidarymas: Sausio 10 d. 18 val. VDA galerijoje „Akademija“.

Paroda veiks: sausio 10 – 25 d.

„Galiu įsivaizduoti, kad viskas yra apgaulinga sapnų žaismė, kad neegzistuoja nei pasaulis, nei Dievas, kad esu kažkas skirtingo nuo kūno. Tačiau niekaip negaliu pamąstyti, kad nemąstau.” – René Descartes

Tikrovės tikrumas – paroda nagrinėjanti realybės principo kuriamą simuliaciją medijuotame pasaulyje. Perteikiamas esamos tikrovės atspindys kūrėjų darbuose nagrinėja: kultūrinius simuliakrus, besikeičiančias visuomenės socialines vertybes, simuliatyvaus pasaulio prasmes ir reikšmes. Prasmių ieškojimuose pasitelkiamos skirtingos medijos ir technologijos, nukeliančios parodos žiūrovą į tikrovės tikrovę, kurios pagrindiniu subjektu lieka žmogus-kūrėjas. 

Naudojamos technologijos yra tik įrankis perteikti pasąmonėje užkoduotas mintis. Atsakymus į klausimą „kas yra tikra?” rasite Vilniaus dailės akademijos vizualinių komunikacijų magistrų antro kurso parodoje 2023 m. Sausio 10-25 d. VDA galerijoje „Akademija“. 

Parodos dalyviai: Aurelija Slapšytė // Beata Borisovaitė // Elena Kanarskaitė // Julija Leonavičienė // Julius Blažys // Lalita Hlinskaya. 

Atidarymo metu bus galima artimiau susipažinti su parodos dalyviais ir išgirsti jų suvokimą apie kuriamus ir įsivaizduojamus realybės principus. 

Atidarymo metu taip pat laukia garso menininkų Viltės ir Alberto koncertas.