1993 metų vasario 26 dieną  Vilniaus dailės akademija atvėrė galerijos  AKADEMIJA duris. Jos krikštatėvis, pagrindinis  iniciatorius  – prof. Adomas Butrimas (tuometinis VDA prorektorius mokslui).

Iš tikrųjų  galerija savo veiklą pradėjo 1991 metais,  pasivadinusi  “Galerija – 91”. 1993 metais galerija  ne tik pakeitė pavadinimą, po kapitalinio  remonto įgijo antrą parodinę salę, bet  administravimas iš studentų  perėjo į   profesionalų  rankas.

 “Lietuvos aido” dienraštyje galerijos  „Akademija”  atidarymo proga buvo išspausdintas straipsnelis  “Akademija, į kurią gali įeiti kiekvienas”.  Iš pat pradžių buvo sumanyta, kad galerijos salės  pirmiausia turi būti atviros  VDA studentams ir  dėstytojams. Profesoriai iškart “nedrįso” greta  studentų rengti parodas, laukė, kol studentija atsidžiaugs parodiniu gyvenimu. Savo veiklą  pradėjusi kaip studentų dailės galerija, vis dėlto  pamažu virto VDA galerija, kurioje parodas rengia ir  šios aukštosios mokyklos profesoriai, ir svečiai – studentai ir profesoriai iš kitų Lietuvos ir užsienio aukštųjų dailės mokyklų.

Galerijos darbo pradžioje buvo tiek daug norinčių rengti parodas, kad  nuo 1993 metų vasaros ekspozicijas teko keisti  ne kas dvi savaites, bet kas savaitę. Atrodė, kad tai laikinas reiškinys, bet  tapo kone tradicija.

Galerijoje rengiamos  grupinės ir personalinės ekspozicijos ne tik atspindi konkrečių žmonių pasiekimus, bet ir atskleidžia bendresnius Akademijoje vykstančius meninius, studijų procesus. Tokios yra  ir Meno celės, bakalaurų ir magistrantų darbų gynimai,  ataskaitinės doktorantų parodos.

 „Akademijai”  teko garbingas ir atsakingas  uždavinys organizuoti anksti anapilin išėjusių jaunų menininkų – 2005 metų planuose didžiulė grafiko Martyno Meškausko paroda. Didelė atsakomybė ir maloni pareiga buvo mirusių VDA profesorių, Lietuvos XX amžiaus dailės istorijos klasikų rengtos parodos: Mečislovo Bulakos, Telesforo Kulakausko (abi - 1997), Kaligrafijos ir šrifto paroda, skirta prof. Antano Kučo 90-metų sukakčiai paminėti (1999), Susitikimas su Sauliumi (architektui Sauliui Šarkinui atminti, 1999) Audriaus Puipos (2002) personalinė paroda.

Į parodų organizavimo darbus entuziastingai įsijungė ne tik vilniečiai, bet ir Dailės akademijos fakultetai iš kitų miestų – Kauno, Klaipėdos, Telšių.

Galerija ir šiandien tęsia tai, ką pradėjo ir stengiasi būti galerija  „Akademija”, į kurią gali įeiti kiekvienas Vilniaus dailės akademijos studentas ir dėstytojas, profesorius.