Galerija „Akademija“

2019 metais surengtos parodos  VDA galerijoje „Akademija”

Sausio 21 - vasario 2 I aukštas - VDA monumentaliosios tapybos katedros studentų paroda.

Sausio 21 -  vasario 2  II aukštas - Petras Lincevičius “Jaukas minčių akims” VDA Kauno fakultetas.

 

Vasario 4  - 15  I aukštas -  Andrii Sachenko tapybos paroda (kuratorius G.P. Janonis)

Vasario 4  - 15  II a. Monikos Radžiūnaitės tapybos paroda „Stultus pictorem“, kuratorius Gediminas Jasinskas.

 

Vasario 18 – kovo 2  I a. Diana Remeikytė, Indrė Lubytė paroda „It‘s a Match“ kuratorius doc. Jonas Dūda

Vasario 18 – kovo 2  II a.  Kristijonas Žungaila, paroda „Wrong Turn. Lemtingas posūkis“, kuratorius Gediminas Jasinskas

 

Kovo 4  - kovo 16  I a. VDA grafinio dizaino 4 kurso 8 studentai, Jono Kazlausko interpretacinio piešimo kursas.

Kovo 4  - kovo 16  II a. Elenos  Antanavičiūtės ir Aurelijos Bernataitės tapybos paroda „(Auto)portretai, kuratorė Vita Opolskytė.

 

Kovo 18 – kovo 30 I a. Juozo Algirdo Pilipavičiaus ankstyvoji tapyba (kuratorė R. Rachlevičiūtė)

Kovo 18 – kovo 30 II a. VDA kostiumo dizaino katedra (org. Jolanta Vazalinskienė)

 

Balandžio 1 – balandžio 13 I ir II a. VDA tekstilės katedra, Bergeno universiteto (org. Laura Pavilonytė)

 

Balandžio 15 – balandžio 30  I a. ir II a. Augustino Savicko gimimo 100-mečiui skirta paroda (kuratorius Daumantas Tomas Pilipavičius)

 

Gegužės 2 – gegužės 11 I ir IIa. VDA dizaino katedros studentų paroda „Dizaino procesai – 4“ (org. Juozas Brundza)

 

Gegužės 13 – birželio 15 - BA, MA studentų gynimai.

Beatričė Varnaitė „Kryptys, ritmai, slėgiai“

 

Birželio 16 -  birželio 30 II Michaelos Bujačkovos tapybos darbų paroda.

 

Liepos 1 – 26d. I ir II a. – Gabrielės Krulytės paroda „Begalybės“

 

Rugsėjo 2 – 14 I ir II a. Diana Zabielaitė „Tėkmėje“

 

Rugsėjo 16- 28 I ir II a. Kęstutis Lupeikis, „Skylės, plokštumos ir ratilai“, kuratorė Vaidilutė Brazauskaitė-Lupeikienė.

 

Spalio 1 – spalio 12 I ir II  a. tarptautinio A.Švėgždos piešinių konkurso paroda. Kuratorius Žygimantas Augustinas.

 

Spalio 14 – spalio 26 I ir II a. Živilė Jasutytė, jungtinė VDA ir Juodkalnijos dėstytojų paroda „Nuo juoda iki balta“.

 

Spalio 28 – lapkričio 9 I a. tarptautinė paroda  TOUCH  (org. Eglė Ganda Bogdanienė)

Spalio 28 – lapkričio 9 II a. Ieva Tulaitė, tapybos paroda „KRAJ“

 

Lapkričio 11- lapkričio 23 I a. VDA paminklotvarkos katedros paroda

Lapkričio 11- lapkričio 23 II a. Rasa Janulevičiūtė, ekslibrisų paroda „Iš knygų“.

 

Lapkričio 25 - gruodžio 7 I ir II a. Marija Marcelionytė-Paliukė „Ryšiai. Mikorizė“

 

Gruodžio 9 -   gruodžio 21 I a. Algimantas Kensminas „Išnykimas“

Gruodžio 9 -   gruodžio 21 II a. Jonas Vaitekūnas, personalinė paroda „Liūdi draugai“ ir „Kelionė į Prūsiją“

 

Gruodžio 23 -  sausio 10 I ir IIa. Danielius Rusys, Nojus Petrauskas, paroda „Transcendentinis siuras ir fenomenologinis fusion“, kuratorė Vaidilutė Brazauskaitė-Lupeikienė.