A. Švėgždos vardo piešinio konkurso-parodos dalyvio paraiška 2022 m.

Iki 2022 m. birželio 10 d. (imtinai) pildoma elektroninė forma, pateikiant vieną PDF dokumentą, kuriame turi būti ši informacija:

  • Informacija apie dalyvį (vardas, pavardė, gimimo metai, adresas, tel. nr., el. paštas);
  • Trumpas prisistatymas (laisva forma: 5-10 sakinių apie studijas, parodas, laimėjimus, stažuotes, kt.);
  • Konkursui teikiamo kūrinio metrikos (autorius, pavadinimas, studijų metai / semestras / sukūrimo metai, technika, matmenys);
  • Trumpas teikiamo kūrinio aprašas (pastraipa);
  • Kokybiška kūrinio nuotrauka.

Konkurso nuostatai (pdf).

įkelti