Finansinės ataskaitos

2013 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys

Valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo ataskaita 2014 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2014 m.

2014 m. pirmojo pusmečio finansinės būklės ataskaita

2014 m. pirmojo pusmečio veiklos rezultatų ataskaita

2014 m. pirmojo ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2014 m. pirmojo ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

2014 m. pirmojo ketvirčio suvestinė

2014 m. pirmojo-trečiojo ketvirčio finansavimos sumos

2014 m. pirmojo-trečiojo ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2014 m. pirmojo-trečiojo ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

2015 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2015 m. devynis mėnesius

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2015 m.

Valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo ataskaita 2015 m.

2016 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2016 m. tris mėnesius

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2016 m. pusmetį

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2016 m. devynis mėnesius

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2016 m. 

Valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo ataskaita 2016 m.

2017 m. 

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2017 m. tris mėnesius

Valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo ataskaita 2017 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2017 m. I pusmetį

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2017 m. devynis mėnesius

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2017 m.

2018 m. 

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2018 m. I ketvirtį

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2018 m. I pusmetį

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2018 m. I-III ketvirtį

2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys

Valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo ataskaita 2018 m.

2019 m. 

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2019 m. I ketvirtį

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2019 m. I pusmetį

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2019 m. I-III ketvirtį

2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinis ataskaitų rinkinys

2020 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 m. I ketvirtį

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 m. I pusmetį

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 m. I-III ketvirtį

2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinis ataskaitų rinkinys

2021 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2021 m. I ketvirtį

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2021 m. II ketvirtį

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2021 m. III ketvirtį

2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinis ataskaitų rinkinys

2022 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2022 m. I ketvirtį

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2022 m. II ketvirtį

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2022 m. III ketvirtį

2022 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinis ataskaitų rinkinys


2023 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2023 m. I ketvirtį