• Naujienlaiškis
 • Viešieji pirkimai ir konkursai

  Vietų patalpose kavos ir karštųjų gėrimų aparatams statyti ir eksploatuoti nuomos konkursas

  Vilniaus dailės akademija skelbia viešą konkursą išnuomoti vietas patalpose kavos ir karštų gėrimų aparatams pastatyti ir eksploatuoti, esančias: Vilniuje (Maironio g. 6, Maironio g. 3, Malūnų g. 5) – 3 aparatams. Pradinė 1 mėnesio 1 m2 nuomos kaina be PVM Vilniuje – 10,57 €.  Nuomos terminas 5 metai su galimybe pratęsti sutartį dar 5 metams.s.

  VDA valstybės ilgalaikio materialiojo turto (vietų patalpose kavos ir karštųjų gėrimų apratams statyti ir eksploatuoti) viešojo nuomos konkurso sąlygos

  Paraiškos priimamos iki 2019 m. gegužės 24 d. 11 val.
  Užpildytas paraiškas siųskite adresu: Vilniaus dailės akademija, 116 kab., Maironio g. 6, Vilnius

  Paraiškos turi būti parengtos ir pateiktos pagal 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimo Nr. 1524 (LR Vyriausybės 2014 m. lapkričio 5 d. nutarimo Nr. 1229 redakcija) nustatytus reikalavimus. Patalpų nuomos komisija posėdžiaus 2019 m. gegužės 24 d. 11 val. 116 kab.

  Pradinis įnašas lygus 3 mėn. nuomos kainai – 190,26 € plius 39,95 € PVM, turi būti pervestas į VŠĮ VDA banko sąskaitą LT 44 73000 10002455498 AB Swedbank, pinigai turi būti įskaityti iki 2019 m. gegužės 24 d. 11 val.

  Dėl papildomos informacijos kreiptis:

  Eglė Telyčėnienė
  egle.telyceniene@vda.lt
  Tel. 8 618 840 42

   

  Mažos vertės pirkimai

  Pirkimų planai 

  Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės

  Techninių specifikacijų skelbimai 

  Skelbimai apie pradedamus pirkimus

  Ataskaitos

  Konkursai