Kvalifikaciniai reikalavimai ir aprašai

VDA konkursų ir atestacijos komisijų sudėtys

Dėstytojų etatinio darbo krūvio sandaros ir kontaktinio darbo krūvio apskaitos tvarkos aprašas

Viešo konkurso organizavimo eiti dėstytojo ir mokslo darbuotojo pareigas, veiklos vertinimo ir atestavimo aprašas (patvirtinta VDA Senato 2023-11-30 nutarimu Nr. S-2023-4/28a) 

Priedas Nr. 1 Nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaracijos forma

Priedas Nr. 2 Sutikimo dėl asmens duomenų tvarkymo forma

Dėstytojų, dirbančių meno srityse, pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašas (patvirtinta VDA Senato 2023-11-30 nutarimu Nr. S-2023-4/28b)

Dėstytojų, dirbančių mokslo srityse, pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašas (patvirtinta VDA Senato 2023-11-30 nutarimu Nr. S-2023-4/28c)

Mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašas (patvirtinta VDA Senato 2023-11-30 nutarimu Nr. S-2023-4/28d)

Priedai dėstytojams, dirbantiems meno srityse 
(prašymo forma, Viešam konkursui / Veiklos vertinimui / Atestacijai teikiamų veiklų sąrašas) 

Priedai dėstytojams, dirbantiems mokslo srityse
(prašymo forma, Viešam konkursui / Veiklos vertinimui / Atestacijai teikiamų veiklų sąrašas) 

Priedai mokslo darbuotojams 
(prašymo forma, Viešam konkursui / Veiklos vertinimui / Atestacijai teikiamų veiklų sąrašas)