VDA Dizaino inovacijų centras

Dizaino inovacijų centras yra Vilniaus dailės akademijos (VDA) kompetencijų centras, įkurtas 2007 m. Padalinys teikia komercinimo, naujų produktų kūrimo ir atnaujinimo paslaugas, vykdo inkubavimo veiklą, propaguoja dizainą visuomenėje. Nuo 2016 m. atsakingas už akademijoje sukurtą intelektinę nuosavybę. 2018 m. atidarė padalinius Kauno, Klaipėdos ir Telšių VDA fakultetuose. 2019 m. Valstybinis patentų biuras suteikė PATLIB centro statusą.

Virtualus turas

Kas yra VDA?

Vilniaus dailės akademija (VDA) – seniausia ir didžiausia aukštoji universitetinė menų mokykla Baltijos šalių regione, įkurta 1793 m. Akademija vykdo bakalauro, magistro ir doktorantūros studijas dailės, dizaino, architektūros ir dailėtyros srityse. Fakultetai veikia Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Telšiuose. Juose kiekvienais metais studijuoja daugiau kaip 1500 studentų.

Kas yra kompetencijų centras?

Kompetencijų centras (angl. Center of Excellence) – komanda, organizacinis vienetas, užtikrinantis tam tikros srities lyderystę, geriausias praktikas, ekspertines žinias, metodikas, tyrimus, palaikymą ir personalo mokymą.

Kas yra komercinimo paslauga?

Komercinimas yra procesas, kuris leidžia sukurtą paslaugą ar produktą padaryti prieinamą vartotojams. Šiame procese galime padėti šiomis kompetencijomis:  

Komercinimo ciklo konsultacijos. Konsultacijos ir pagalba autoriui: nustatant išradimą, parenkant tinkamiausią išradimo apsaugos būdą ir komercinimo galimybes bei pagalba komercinant išradimą.

Projektų valdymas. Komercinimo projekto valdymas nuo inicijavimo iki uždarymo.

Teisinės konsultacijos. Konsultacijos dėl intelektinės nuosavybės teisių, išradimo apsaugos būdų ir pagalba juos įgyvendinant (patentuojant išradimą, registruojant dizainą arba prekės ženklą).

Kas yra naujų produktų ir paslaugų kūrimo paslauga?

Esame pasiruošę prisidėti prie idėjų generavimo. Taip pat jų detalizavimo. O prireikus galime suteikti ir reikalingus įrenginius, norint pagaminti prototipus.

Kas yra inkubavimo veikla?

Didelį dėmesį skiriame jaunųjų tyrėjų konsultavimui. Teikiame meno ir dizaino laboratorijų nuomos paslaugas. Ateityje planuojame nuomoti patalpas, kurioje kūrėjai galėtų įsirengti pirmuosius savo biurus.

Kas yra dizaino propagavimo paslauga?

Padedame įgyvendinti renginius, tyrimus, parodas, kūrybines dirbtuves ar kitas idėjas, kurios skatina dizaino raidą ir jo brandą Lietuvoje.  

Kas yra PATLIB centras?

PATLIB (Patent Library) centras – juo mes esame – autoriams teikia visą reikalingą informaciją intelektinės nuosavybės klausimais, susijusiais su kūrinių apsauga, patentais, dizainu ir prekės ženklais.

PATLIB centrų veiklą Lietuvoje koordinuoja Valstybinis patentų biuras.

Kas yra DIC klientai?

Kviečiame kreiptis Vilniaus dailės akademijos studentus, dėstytojus, mokslininkus, tyrėjus bei darbuotojus. 

Bendradarbiaujame su verslo ir pramonės atstovais, viešuoju sektoriumi, kūrėjais bei visuomene.