• Naujienlaiškis
 • Dizaino inovacijų centras (DIC) yra Vilniaus dailės akademijos padalinys, įkurtas 2007 m. Siekiame skatinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą dizaino inovacijų srityje ir padėti jauniems dizaineriams įsitvirtinti dizaino rinkoje.

  DIC skatina dizaino inovacijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentų plėtrą (MTEP), praktinį žinių taikymą studijų ir mokslo procesuose, ieško galimybių Vilniaus dailės akademijoje sukurtų produktų ir technologijų komercinimui, renka ir skleidžia informaciją apie dizaino inovacijas, yra atsakingas už akademijoje sukurtą intelektinę nuosavybę.

  Mūsų misija - padėti saugiai įgyventi kūrybines idėjas ir padidinti jų pridėtinę vertę.

  Mūsų išskirtinumas:

  • Sujungiame mokslą ir verslą. Siekiame sinergijos tarp mokslo ir verslo struktūrų.
  • Aptarnaujame „vieno langelio“ principu. Esame puikus organizatorius, užtikriname paslaugos atlikimą iki pabaigos.
  • Turime inovatyvias technologijas. Mūsų technologinė bazė yra išskirtinė, ja gali naudotis VDA bendruomenė. 
  • Turime išskirtines kompetencijas. Mūsų personalas yra aukštos kvalifikacijos ir specializuojasi išskirtinėse srityse, bendradarbiauja tiek su mokslu, tiek su verslu, geba naudotis naujosiomis technologijomis. 
  • Lankstumas. Galime prisitaikyti prie klientų poreikio, pasiūlyti alternatyvius sprendimus.

  DIC atlieka šias funkcijas:

  • Ieško galimybių Vilniaus dailės akademijoje sukurtų produktų ir technologijų komercinimui.
  • Didina jaunųjų kūrėjų, tyrėjų bei kitų dizaino sektoriaus profesionalų kompetencijas ir įgūdžius.
  • Kuria sąlygas jauniems dizaineriams įsitvirtinti dizaino rinkoje.
  • Populiarina VDA kūrėjų sukurtus dizaino projektus Lietuvoje ir užsienyje, viešina informaciją apie VDA dizainerių pasiekimus, jų kūrybines ir technologines galimybes.
  • Skatina mokslinės tiriamosios ir eksperimentinės plėtros projektus.
  • Organizuoja kūrybines pratybas, mokymus, paskaitas, edukacinius konkursus, praktinius mokymus, seminarus ir konferencijas. 
  • Organizuoja parodas, edukacines ekskursijas.
  • Rūpinasi VDA sukurtos intelektinės nuosavybės apsauga.
  • Užtikrina sklandų mokslo ir verslo atstovų bendradarbiavimą rengiant projektų dokumentus. 
  • Plėtoja tarptautinį bendradarbiavimą tarp panašių institucijų, ieško naujų partnerių.
  • Prisideda prie Lietuvos dizaino politikos formavimo.
  • Kaupia bei platina specializuotą dizaino informaciją, vykdo dizaino sektoriaus tyrimus.