Dizaino inovacijų centras

Vystomas unikalus projektas – preciziškų mikrofilmavimų technologija

VDA Dizaino inovacijų centras padėjo įsteigti atžalinę įmonę UAB „9876543210“. Ji įgyvendina unikalų MTEP projektą audiovizualinių technologijų srityje - plėtoja preciziškų mikrofilmavimų technologiją mikro objektų (pavyzdžiui vabzdžio akies), plika akimi nematomų procesų (vandens lašo susiformavimo) videofiksavimui. 2022 m. pradžioje planuojama sukurti preciziškų mikrofilmavimų technologijos prototipą (t.y. bus pasiektas 7 MTEP lygis).  

Ši technologija skirta itin didelio tikslumo reikalaujantiems filmavimams, pavyzdžiui vykdomiems mokslo srityje. Nauja technologija bus galima užfiksuoti mikro objektus ir plika akimi nematomus procesus. Ji leidžia lengvai valdyti filmavimo procesą ir užtikrinti naują filmavimo turinio estetiką. Ypatingas technologinis privalumas - kameros gebėjimas  „apskrieti“ aplink mikro objektą.

Sukurta technologija bus tiražuojama, teikiant mokslinių-kūrybinės dokumentikos filmų ir archyvų kūrimo paslaugas. Milžiniškas tokios technologijos naudojimo potencialas – mokslo (biologijos geologijos, fizikos, medicinos ir kt.) bei kultūros sektoriai. Ją galima taikyti mikroskopinės įrangos reikalaujančių mokslinių tyrimų ir jų rezultatų filmavimui, mokslo ir technologijų parkų inovacinės veiklos reprezentavimui, muziejų turimų meno kūrinių ir kitų eksponatų (gamtos išteklių, augalų, vabalų ir pan.) archyvų skaitmeninimui.

Projektas prisideda prie Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) programos prioriteto ,,Įtrauki ir kūrybinga visuomenė“ ir jo įgyvendinimo tematikos ,,Dizaino ir audiovizualinių medijų technologijos ir produktai“ įgyvendinimo.

Atžalinės įmonės steigėjai: vyriausias mokslinis darbuotojas – dr. Vytautas Michelkevičius, tyrėjas Paulius Mazūras ir tyrėjas - Rudolfas Levulis.

Projektą finansuoja MITA. Biudžetas: 99 986,50 Eur.

 

Sukurta pasaulinė inovacija - paralelinio roboto prototipas

Vilniaus dailės akademija kartu su atžaline įmone UAB „Meniniai tyrimai“ baigė įgyvendinti MTEP projektą, skirtą sukurti galutinį paralelinio roboto prototipą. Šio projekto mokslinis vadovas – VDA tyrėjas ir dėstytojas Julijonas Urbonas. 

Paralelinis robotas, dar vadinamas judėjimo platforma, yra skirtas judėjimo simuliacijai (skrydžio, šokio, vairavimo, sportinių judesių ir kt.). Lyginant su rinkoje egzistuojančiais įrenginiais, kuriamas robotas išsiskiria savo funkcinėmis galimybėmis - leidžia simuliuoti ypatingai platų judesių spektrą (nuo labai subtilių iki labai grubių) ir tokiu būdu naudotojui sukelia daugybę įdomių pojūčių. Jo valdymas yra nesudėtingas – valdytojui nebūtina turėti inžinerinio išsilavinimo.

Kuriamas robotas turi didžiulį pritaikymo potencialą kūrybinių industrijų sektoriuje  (atliekamuosiuose menuose, atrakcionų parkuose, 4D kine, video žaidimuose, specialiuosiuose efektuose, audiovizualinėse medijose), taip pat aukštųjų mokyklų ir MTEPI organizacijų veikloje tyrimų vykdymui ir edukacijai. 

VDA Dizaino inovacijų centras padėjo suplanuoti MTEP projektą, parengė paraišką ir verslo planą finansavimui gauti, konsultavo dėl atžalinės įmonės įsteigimo, koordinavo MTEP projekto įgyvendinimo eigą.

Projektą finansuoja Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra MITA. 

Biudžetas: 99 986,50 Eur.