Atviroji dailės, dizaino ir architektūros mokykla

Grafinio dizaino specialybės parengiamųjų kursų programa
2022 m. kursų programa
Ruduo


Programą koordinuoja

prof. Audrius Klimas

Vieta ir laikas

susitikimai vyksta šeštadieniais nuo 10 iki 13 val. Maironio 3, 115 auditorijoje, VDA, D korpuse („Titanikas“)

Dėstytojai

Prof. Aušra Lisauskienė
Prof. Audrius Klimas
Doc. Robertas Jucaitis
Lekt. Marius Žalneravičius
Lekt. Sigitas Gužauskas


Reikalingos kūrybos priemonės
 

 1. Užrašinė teorinei informacijai.
 2. Popierius piešimui bus pateikta, bet galima ir atsinešti.
 3. Kūrybos įrankiai: minkšti „paprasti“ pieštukai, juodos spalvos ir spalvoti flomasteriai,markeriai, promarkeriai, juodo, balto, spalvoto popieriaus karpymui, žirklės, pieštukiniai klijai, vyniojamasis popierius arba plėvelė pasitiesti ir apsaugoti darbo vietą).
 4. Fotoaparatas (atskiroms paskaitoms) skaitmeninis, tinka fotografuojantis telefonas ar pan.

Daugiau informacijos:
koordinatorė Renata Dapkienė (VDA ADDAM)
Tel.: 865057003
El.paštas: renata.dapkiene@vda.lt


Programos tikslai ir numatomi gebėjimai

Grafinio dizaino specialybės parengiamųjų kursų programa supažindina su grafinio dizaino specialybės pradmenimis. Atvirosios mokyklos kursantai susipažįsta su leidinių dizainu, liustracijomis, tipografika pakuotėmis ir identitetų kūrimu, multimedijos pagrindais, reklamos kūrimo principais bei kūrybinėmis industrijomis. Jie yra skatinami dirbti ir pavieniui, kaip kūrėjai, ir komandoje.

Grafinio dizaino parengiamųjų kursų tikslas – padėti įsisavinti ir ugdyti pagrindines grafinio dizaino teorijas ir praktikas iki studijoms tinkamo lygio. Kursų dalyviai išmoksta analizuoti ir kurti vizualinio-komunikacinio dizaino pavyzdžius ir spręsti keliamus uždavinius.

Lankantieji kursus įgauna gerus individualios meninės raiškos pagrindus ir susipažįsta su specialybei skirtomis raiškos priemonėmis. Kursų metu įgyti gebėjimai ne tik padeda nuodugniau suvokti būsimųjų studijų specifiką, bet ir leidžia geriau orentuotis visuminėse dizaino strategijos metoduose, pradėti dirbti savarankiškai.


4-ių akademinių valandų (vieno susitikimo) darbo planas

1 val. Temos išdėstymas ir teorinis pagrindimas.
2 val. Praktinės pratybos auditorijoje.
3 val. Praktinės pratybos auditorijoje.
4 val. Pratybų rezultatų aptarimas, savarankiškų namų darbų aptarimas ir namų darbų užduoties paskelbimas.


Temos
Kalendorinis 1 pusmečio darbo grafikas (2022 m.)
 

 1.  Spalio 1 –> Įvadinė paskaita. Grafinio dizaino misija XXI amžiuje, tikslai ir uždaviniai.
 2.  Spalio 8 –> Grafinio dizaino įrankiai ir „kalba“. Teksto ir vaizdo dialogas.
 3.  Spalio 15 –> Dvimatė kompozicija. Pratimai su tašku, linija, dėme.
 4.  Spalio 22 –> Dvimatė kompozicija. Kaligrafiniai etiudai.
 5.  Spalio 29 –> Dvimatė kompozicija. Kaligrafinė raidė, žodis, tekstas.
 6.  Lapkričio 5 –> Dvimatė kompozicija. Raidės tipografikos istorinėje raidoje.
 7.  Lapkričio 12 –> Dvimatė kompozicija. Tipografinė raidė, žodis, tekstas.
 8.  Lapkričio 19 –> Spalva ir koloritas. Spalvų ratas. Pratimai su pagrindinėmis ir papildomomis spalvomis. Nuotaikų kūrimas.
 9.  Lapkričio 26 –> Monochrominės spalvos. Monochrominės spalvos gradacija. Duotoninės spalvos gradacija.
 10.  Gruodžio 3 –> Spalva ir koloritas. Abstrakčios geometrinės kompozicijos. Pratimai su kontrastu, akcentu, niuansu.    
 11.  Gruodžio 10 –> Spalva ir koloritas. Teminės kompozicijos koliažo technika. Pratimai su kontrastu, akcentu, niuansu.  
 12.  Gruodžio 17 –> Dvimatė kompozicija. Vandens ženklai ir ekslibriai.

Kalendorinis 2 pusmečio darbo grafikas (2023 m.)

 1.   Vasario 4 -> Logotipų dizainas.
 2.   Vasario 11 -> Vaizdai, simboliai, ikonos.
 3.   Vasario 18 -> Piktogramos.
 4.   Vasario 25 -> Tipografika. Pratimai su raidėmis, inicialai.
 5.   Kovo 4 -> Popieriaus inžinerija.
 6.   Kovo 11 -> Infografikos pagrindai.
 7.   Kovo 18 -> Plakatai.
 8.   Kovo 25 -> Iliustracijos.
 9.   Balandžio 1 -> Vizualinės metaforos.
 10.   Balandžio 8 -> Lankstinuko dizainas.
 11.   Balandžio 15 -> Grafinis identitetas.
 12.   Balandžio 22 -> Optinės iliuzijos. Knygos viršelis.
 13.   Balandžio 29 -> Pakuočių dizainas.
 14.   Gegužės 6 -> Portfolio sudarymas ir grafinis sprendimas.

Kursų metu, per visus užsiėmimus nuo spalio iki gegužės mėnesio pabaigos, palaipsniui bus įvedama į vizualiųjų komunikacijų pasaulį. Bus paliečiamos įvairios teorinės temos, ir ne tik tos, kurių praktiniam įgyvendinimui yra paskirti konkretūs užsiėmimai.

Bus lavinamas kontekstualus mąstymas, stengiamasi suteikti kuo daugiau informacijos, padėsiančios kursų lankytojams priimti teisingus sprendimus stojamųjų egzaminų metu ar vykdant savarankišką grafinio dizaino praktiką.


Bus paliestos sekančios temos:

Vaizdų ir simbolių kalba

Realistinis vaizdas ir vaizdo abstrahavimas.
Vaizdai ir simboliai.
Ženklų kilmė ir semantika.
Populiarioji kultūra ir klišės.
Piktogramos ir ikonos.
Vaizdo komunikacija be teksto.
Populiariosios kultūros simbolių, ženklų ir klišių apžvalga. Ženklų emocinė kalba.

Užsiėmimuose bus supažindinama su daiktų ir sąvokų prasminiais ir vizualiaisiais ryšiais. Mokoma greito daiktų prasminių ryšių įvardijimo, paaiškinimo ir suradimo.


Iliustracijos

Iliustracija – (lot. iliustratio – vaizdus aiškinimas; vaizdavimas), grafikos kūrinys, puošiantis, aiškinantis, papildantis, interpretuojantis tekstą.
Vaikiškos iliustracijos; mokslinės iliustracijos; abstrakčios-fantastinės iliustrcijos ir kt.

Užsiėmimuose mokomasi kurti iliustracijų personažus, ieškoti įdomių grafinių sprendimų, kurti vaizdinius naratyvus.


Tipografika

Tipografika (gr. typos ‘atspaustas’ + gr. graphikos ‘nupieštas’) – spaudinio apipavidalinimas tipografinėmis priemonėmis, meniškai išdėstant rinktą tekstą.
Esminis tipografikos principas yra derinti informacinį ir meninį aspektus – vizualine menine kalba išreikšti informaciją.

Kompozicijos pratimai su raidėmis, žodžiais ir teksto blokais. Supažindinama su raide ir žodžiu - kaip raiškos ir kūrybos priemone kompozicijoje.
Originalūs eksperimentai su raidėmis ir inicialai.

Užsiėmimų metu mokomasi suvokti ir komponuoti tipografikos ženklus.


Tekstas ir vaizdas

Raidžių ir vaizdo sąveika, jų santykis su vaizdo semantine reikšme ir teksto naratyvu.
Vaizdo dominavimas, teksto dominavimas; balansas.

Užsiėmimų metu bus aiškinamasi ir mokomasi komponuoti tekstą ir vaizdą, derinama kontrasto ir giminingumo principais.


Optinės iliuzijos

Iškreiptas daiktų ar kompozicijų suvokimas.
Optinės apgaulės kūrimas plokštumoje.
Akies rega ir žmogaus psichofiziologinės ypatybės.
Kontrasto iliuzija ir iradiacijos reiškiniai.

Užsiėmimų metu bus aiškinama ir mokomasi kaip grafinėmis priemonėmis kurti iliuzines ir optines kompozicijas plokštumoje, bus komponuojami knygų viršeliai.


Logotipų ir identiteto dizainas

Ženklų prasmių sumos.  Užkoduotos ir iškoduotos prasmės.  Matomumas, patrauklumas ir pritaikymas.  Logotipų identifikacijos funkcijos, jų kiekybinė ir kokybinė informacija.
Prekių ženklų klasifikacija.

Užsiėmimų metu bus kalbama kaip grafinėmis priemonėmis kuriami logotipus ir kaip jie išvystomi į grafines identiteto sistemas.


Identiteto dizainas

Kompozicinė struktūra.
Grafinis, tipografinis, spalvinis raktas.
Sistemos sukūrimas ir vystymas.
Atskirų grupių identiteto dalių vidiniai ir išorinia ryšiai.

Užsiėmimų metu bus kalbama kaip grafinėmis priemonėmis kuriami pasirinktos įmonės/renginio identiteto dizaino sprendimai­­­.


Leidiniai ir plakatai

Pagrindiniai komponavimo ir maketavimo principai.
Periodiniai leidiniai ir tinklelis. Teksto ir vaizdo santykis plakate. Teksto ir vaizdo santykis leidinyje. Lietuviškoji plakato mokykla. Komercinių, kultūrinių ir socialinių plakatų analizė.

Užsiėmimų metu bus aiškinamasi kaip įvairiomis grafinėmis priemonėmis kuriami plakatai ir leidiniai.


Infografika

Infografika – vaizdus informacijos aiškinimas grafikos priemonėmis, nereikalaujantis tekstinės informacijos.
Abstrakti informacija: diagramos, žemėlapiai, urbanistiniai planai ir kt.

Užsiėmimuose bus kalbama kaip kurti infografinius pranešimus abstrakčiomis grafinėmis formomis ir priemonėmis.


Fotografija ir reklama

Fotografijos pavyzdžiai reklamoje, moksliniuose leidiniuose ir žurnalistikoje.

Paskaitų metu bus aptariami pagrindiniai kompozicijos ir vaizdo kūrimo principai. Analizuojamos kursantų nuotraukos, kurias jie fotografuoja mobiliaisiais įrenginiais hipotetinėms savo kuriamoms reklamoms.


Portfolio

Kvalifikuotos VDA dėstytojų konsultacijos prieš stojamuosius egzaminus ruošiant asmeninius portfolio.

Bus kalbama kaip sudaryti ir grafiškai pateikti savo darbus stojamųjų egzaminų komisijai.