Atviroji dailės, dizaino ir architektūros mokykla

Dailė vaikams 9-14 m.

Dėstytoja

Lektorė Aistė Burkė
aiste.burke@vda.lt
+370 614 83827


Bendroji programa

Programos anotacija

Dailės užsiėmimai yra skirti  9-10 ir 11-14 metų vaikams ir paaugliams.  Grupės yra skirstomos pagal amžių. Mokymosi metu yra siekiama padėti įvaldyti  piešimo ir tapybos technikas, komponavimo ir spalvotyros principus. Vaikai ir paaugliai toliau tobulina savo piešimo įgūdžius, jau charakterizuoja ir detalizuoja aplinką, mėgina įvesti šešėlius, šviesą, trimačius objektus. Yra suteikiamos teisingos žinios ir paskatinama toliau kūrybiškai plėtoti savo sumanymus ir idėjas. Paaugliams yra taikomos sunkesnės ir sudėtingesnės užduotys. Atsižvelgiama į poreikius ir galimybes.


Programos tikslas

Išmokyti vaikus vaizduoti juos supančią aplinką realistiškai, rasti savo asmeninį stilių, plėtoti kūrybiškumą. Jei reikia, padėti pasiruošti stojamiesiems egzaminams į meno mokyklas.


Programos uždaviniai

 • Padėti išmokti vaizduoti perspektyvą;
 • Padėti išmokti stebėti, analizuoti aplinką, lyginti ją su tikrove;
 • Padėti išmokti vaizduoti erdvinius vaizdus, rakursus;
 • Padėti išmokti pavaizduoti erdvę, horizonto liniją;
 • Padėti išmokti išgauti daiktų tūriškumą šviesotamsos pagalba;
 • Padėti lavinti kūrybiškumą;
 • Padėti išmokti tinkamai pavaizduoti proporcijas, detales ir kt. charakteristikas;
 • Padėti  lavinti komponavimo įgūdžius;
 • Suteikti esmines žinias ir praktinius pagrindus apie piešimą;
 • Suteikti spalvotyros pagrindus, padėti išmokti naudotis spalvų variacijomis;
 • Suteikti tapybos pagrindus.

Programos turinys

 • Piešimo pagrindai;
 • Tapybos pagrindai;
 • Kompozicijos pagrindai;

Programos vykdymo būdai

Programa yra vykdoma praktinių (2 valandų trukmės) užsiėmimų metu. Ligos, atostogų ar kt. atvejais užsiėmimai pamokose gali būti keičiami į užsiėmimus nuotoliniu būdu.


Priemonės

Su savimi turėkite  A3 formato popieriaus, pieštukus (2H, H, HB, B, 2B), drožtuką, lipnios popierinės juostos, trintuką, guašą, teptukus.


Programos vykdymo vieta ir laikas

Vilnius, VDA, Maironio g. 6
Galimos ir nuotolinės pamokos*
 9-10 metų vaikams, antradieniais 15.30-17.30 val. 123 aud.
10-14 metų vaikams, trečiadieniais 15.30-17.30 val. dėst. Ansis Burkė 123 aud.
11-14 metų vaikams, ketvirtadieniais 15.30-17.30 val. 123 aud.
10-14 metų vaikams, šeštadieniais 11.00-13.00 val. 227 aud.

Kaina 80 eur/mėn
(4 pamokos per mėnesį po 2 val. vieną kartą per savaitę)