Kompozicijos pagrindai vaizduojamųjų menų disciplinoms


Dėstytoja

Irma Balakauskaitė
Tel.: 8 69251927
irmabarbora@yahoo.com

Vieta ir laikas

Kurso pradžia 2023 m. spalio 7 d.
Kursas vykdomas iki 2024 m. gegužės 31 d.
Užsiėmimo trukmė: 4 valandos (5 akademinės valandos).
Susitikimai vyksta: Maironio g. 6 (Senieji rūmai), 123 kab. (VDA, A korpusas).
Susitikimų laikas: 1 kartą per savaitę, šeštadieniais nuo 11.00 iki 15.00 val..
Bendravimo kalbos: lietuvių, anglų, rusų.


Anotacija

Programa skirta norintiems įgyti bendrų kompozicijos žinių, susipažinti su vaizdo kalba, jos suvokimo bei kūrimo mechanizmais; norintiems išmokti analizuoti bei interpretuoti abstraktų vaizdą, susipažinti su kai kuriomis fantaziją bei kūrybinį mąstymą lavinančiomis metodikomis; susipažinti su XX a. pirmos pusės vaizduojamosios dailės kontekstu bei meno koncepcijų raida; kūrybinių dirbtuvių metu išbandyti skirtingas vaizduojamojo meno (grafikos, koliažo, tapybos) technikas; bendrų aptarimų metu išmokti pristatyti bei analizuoti savo ar kito kūrėjo darbą; tinkamai pasiruošti tolimesnėms studijoms VDA.

Kursas užtikrina pakankamą teorinį pagrindą, būtiną sėkmingam tobulėjimui savarankiškoje kūryboje.

Kurso programa parengta kaip nuosekli sistema, vedanti į bendrą kompozicijos principų suvokimą. Praktinė veiklos dalis nukreipta į nuoseklų būtinų komponavimo metodų  įvaldymą bei vizualinės raiškos galimybių pažinimą per eksperimentinę/kūrybinę veiklą, fantazijos bei kūrybiškumo lavinimą. Komunikacija nukreipta į konstruktyvią meno kūrinio analizę bei verbalinių įgūdžių lavinimą.

1/3 užsiėmimų  bus skirta teorijai bei praktinėms pratyboms, 2/3 - kūrybinėms užduotims vykdyti. Po kiekvieno užsiėmimo bus skiriamos namų darbų užduotys; tikimasi, jog kurso dalyviai joms skirs 3-4 valandas per savaitę.


Programos tikslai ir numatomi gebėjimai

Tikslai:

1.Teorinės dalies procese supažindinti su XX a. pirmos pusės dailės koncepcijų raida bei ryškiausiomis ją veikusiomis asmenybėmis; supažindinti su bendraisiais vizualinės kalbos principais, psichologiniais vaizdo suvokimo bei loginiais kūrybinio proceso mechanizmais, formaliosios kompozicijos kūrimo bei harmonizavimo būdais.

2. Praktinių eksperimentinių dirbtuvių procese supažindinti programos dalyvius su skirtingomis technikomis; išmokyti tikslingai pasirinkti vaizdavimo (medijų, komponavimo, technines) priemones, padedančias maksimaliai atskleisti sumanymo idėją; supažindinti kurso dalyvius su vaizduotę bei loginį mąstymą lavinančiomis kūrybinėmis praktikomis/metodais; skatinti nuoseklų kūrybinį procesą, lavinti kūrybinį mąstymą.

 3. Bendrų darbų aptarimų kontekste išmokyti programos dalyvius pristatyti savo idėją, ją pagrįsti, konstruktyviai analizuoti bei interpretuoti kitų kūrėjų darbus.

Numatomi gebėjimai:

Programos dalyviai įgis bendrą supratimą apie pagrindinių XX a. pirmos pusės vizualinių koncepcijų raidą bei įtaką vaizdavimo būdų įvairovei,  išmoks analizuoti savo bei kitų autorių darbus kompozicijos požiūriu.
Išmoks rinkti medžiagą kūrybai - tinkamai pasiruošti kūrybinės užduoties vykdymui; susipažins su kūrybinio proceso mechanika; įgis gerus meninės raiškos pagrindus idėjoms realizuoti savarankiškame kūrybiniame darbe.

Įgis profesinės kalbos bei viešo kalbėjimo įgūdžių - gebės drąsiau ir tiksliau argumentuoti savo kūrybinius pasirinkimus bei oponuoti; išsiugdys pagarbų požiūrį į savo, kitų autorių kūrybą bei supančią aplinką - išmoks laikytis būtinų kūrybinio bendrabūvio principų.   


Darbo formatas

Užsiėmimo (5 akademinių valandų) darbo planas:

1 val. Bendras savarankiškų darbų aptarimas. Naujos temos pristatymas ir teorinis įvadas.
2 - 4 val. Praktinės pratybos.
5 val. Pratybų rezultatų aptarimas, savarankiškų namų darbų užduoties paskelbimas/aptarimas, ateinančio užsiėmimo priemonių bei proceso aptarimas.


Temos

1. Spalis. Įvadiniai užsiėmimai - pažintis su techninėmis vaizdo kūrimo galimybėmis.

 1. 10-07. Įvadinė pamoka, susipažinimas su grupe, darbo principų, bendrabūvio taisyklių aptarimas. Kūrybinės dirbtuvės: rebusas.
 2. 10-14. Stilius ir stilizacija. Nuo realizmo iki abstrakcijos. Pažintis su bendru XX a. pr. meninių koncepcijų kismo  procesu. Kubistų ir dadaistų koliažai. Kūrybinės dirbtuvės: stilizacija, koliažo bei aplikacijos technikų galimybių studijos.
 3. 10-21. Vaizdavimo būdai. Kūrybinės dirbtuvės: skirtingomis stilistikomis atliktų tekstūrų bei personažų palečių kūrimas, grafinių išraiškos priemonių galimybių studijos.
 4. 10-28. Fantazijos binomas. Grafika - termino apibrėžimas, pažintis su grafikos technikomis. Kūrybinės dirbtuvės: teminė kompozicija, pažintis su netiražuojamomis grafikos technikomis (monotipijja, moliotipija).

2. Lapkritis. Kūrybinis procesas. Ženklas ir simbolis. Grafikos technikos.

 1. 11-04. Siurrealistų žaidimai. Grafika. Kūrybinės dirbtuvės: pažintis su eksperimentinėmis grafikos technikomis (acetono spaudas, fratažas, kolografija).
 2. 11-11. Grafika. Ženklas, simbolis. Plakatas, ekslibrisas. Kūrybinės dirbtuvės: pažintis su lino raižiniu.
 3. 11- 18. Kūrybinis procesas – sąvokos aptarimas. Nuo idėjos iki triptiko. Išeitos medžiagos apibendrinimas. Kūrybinės dirbtuvės: laisvos temos triptiko kūrimas grafinėmis/koliažo/aplikacijos technikomis.
 4. 11-25. Nuo idėjos iki triptiko. Išeitos medžiagos apibendrinimas. Kūrybinės dirbtuvės: laisvos temos triptiko kūrimas grafinėmis/koliažo/aplikacijos technikomis.

3. Gruodis. Vaizdo kalba. Kūrybinio mąstymo atskleidimo praktikos.

 1. 12-02. Intuityvioji logika - piešinys kaip vizualinis tekstas. Prasmė kalboje ir vaizde. Psichologinis vaizdo suvokimo mechanizmas.  Kūrybinės dirbtuvės: Intuityvaus piešimo praktikos, lyginamoji analizė.
 2. 12-09. Idėja ir jos nešėjai. Formatas ir forma, padėtis formate ir energetinės kryptys, kompozicinis centras. Formų geometrija ir jos simbolika. Kūrybinės dirbtuvės: intuityvūs analoginiai piešiniai bei jų verbalinė analizė/interpretacija.
 3. 12-16. V. Kandinskio filosofinės idėjos. Kūrybinės dirbtuvės: sudėtingų sąvokų vizualizavimas, analizė/interpretacija, įgyvendinimas pasirinkta medija.
 4. 12-23. Konceptualus kūrinys. Nuo medžiagos rinkimo iki rezultato. Kūrybinės dirbtuvės: probleminės idėjos atskleidimas pasirinkta medija.

4. Sausis. Kompozicija. Formaliosios kompozicijos kūrimo principai.

 1. 01-06. Kompozicija - termino apibrėžimas. Formalioji kompozicija ir jos transformavimo būdai. Kūrybinės dirbtuvės: kompozicijos paieška eskizuojant, kuriant aplikaciją.
 2. 01-13. Formalioji kompozicija ir jos transformavimo būdai. Kūrybinės dirbtuvės: kūrybinė paieška eskizuojant, kuriant aplikaciją.
 3. 01-20. Kompozicijos dedamosios, kompozicinės vienybės dėsnis. Kompozicijos harmonizavimo priemonės: simetrija - asimetrija, statika - dinamika. Iliustracija ir iliustratyvumas.  Futuristų bandymai. Kūrybinės dirbtuvės: simetriškos, asimetriškos, statiškos ir dinamiškos teminės kompozicijos kūrimo praktikos.
 4. 01-27. Kompozicijos harmonizavimo priemonės: ritmas - metras, sinkopė. Kūrybinės dirbtuvės: ritminės ir metrinės kompozicijos kūrimo praktikos.

5. Vasaris. Spalvinė kompozicija.

 1. 02-03. Spalvų klasifikacija, koloritas. Impresionistų, puantilistų, fovistų, ekspresionistų, suprematistų, orfistų, lučistų, abstrakcionistų spalvos studijos, formų ir spalvų ritminė dinamika kompozicijoje. Kūrybinės dirbtuvės: 2-4 spalvų derinimas kompozicinės formos bei ritminės dinamikos principu.
 2. 02-10. Kūrybinės dirbtuvės: Achromatinis koloritas, monochrominis koloritas, artimų spalvų koloritas.
 3. 02-17. Kūrybinės dirbtuvės: Spalvinė kompozicija. Šiltų, šaltų, kontrastingų spalvų koloritas.
 4. 02-24. Spalvos simbolika ir psichofiziologinis poveikis. Spalviniai ratai. Kūrybinės dirbtuvės: J. Iteno spalvinių ratų studijos, 4 atsitiktinių spalvų koloritas abstrakčioje kompozicijoje.

6. Kovas. Kompozicijos harmonizavimo priemonė kontrastas - niuansas.

 1. 03-02. Bauhauzo mokyklos eksperimentai. Kontrastas-niuansas - terminų apibrėžimas. Kūrybinės dirbtuvės: J. Iteno kontrastų studijos grafinėmis priemonėmis ir aplikacija.
 2. 03-09. Kūrybinės dirbtuvės: J. Iteno kontrastų studijos tapybos priemonėmis.
 3. 03-16. Kūrybinės dirbtuvės: J. Iteno kontrastų studijos apimtinėmis priemonėmis.
 4. 03-23. Kūrybinės dirbtuvės: formų, dydžių, tonų bei spalvų niuanso principu kuriama kompozicija pasirinktomis priemonėmis.
 5. 03-30. Prasminis kontrastas. Išeitos medžiagos apibendrinimas. Kūrybinės dirbtuvės: laisvos temos triptiko kūrimas pasirinkta technika, panaudojant visas kompozicijos harmonizavimo priemones.

7. Balandis. Natūros transformacija. Teminis natiurmortas. Erdvinė kompozicija.

 1. 04-06. Natiurmorto žanro raida. Kubistų natūros dekonstravimo praktikos. Siurrealistinis natiurmortas. Kūrybinės dirbtuvės: erdvinė kompozicija - teminis natiurmortas.
 2. 04-13. Kūrybinės dirbtuvės: teminio natiurmorto piešimas grafinėmis priemonėmis.
 3. 04-20. Kūrybinės dirbtuvės: teminio natiurmorto dekonstrukcija kubizmo stilistika pasirinktomis priemonėmis.
 4. 04-27. Kūrybinės dirbtuvės: teminio natiurmorto stilizacija pasirinktu stiliumi ir pasirinktomis priemonėmis.

8. Gegužė. Kurso apibendrinimas. Savarankiški kūrybiniai projektai.

 1. 05- 04. Tekstas, metafora, replika, citata šiuolaikiniame vaizduojamajame mene. Dailininko knyga. Popieriaus menas. Instaliacija. Kūrybinės dirbtuvės: būsimų savarankiškų projektų idėjų, vizualizavimo galimybių bei darbo proceso aptarimas.
 2. 05- 11. Kūrybinės dirbtuvės: surinktos medžiagos analizė, koncepcijų bei formalių sprendimų eskizų aptarimas.
 3. 05- 18. Kūrybinės dirbtuvės: idėjų ir formalių sprendimų verifikacija - praktiniai eksperimentai.
 4. 05- 25. Baigiamojo darbo aptarimas. Kurso dalyvių darbų parodos parengimas, eksponavimas.