Atviroji dailės, dizaino ir architektūros mokykla

Interjero dizaino parengiamųjų kursų programa


Dėstytojas

prof. Juozas Palaima
juozas.palaima@gmail.com


Vieta ir laikas

Užsiėmimai vyksta šeštadieniais nuo 10.00 iki 12.30 val. Malūnų g. 5, Interjero dizaino katedroje, 516 auditorija, VDA, C korpuse
Kursai vyks nuo spalio 7 dienos.


Programos tikslai

- Pasirengimas stojamiesiems egzaminams į VDA Interjero dizaino studijų programą ir į giminingas programas VDA bei kitose aukštosiose mokyklose.

-  Pasirengimas Interjero dizaino studijoms 1-2 semestrų eigoje.


Kursų vykdymo formos

  • Kontaktinė, 3 val./sav. šeštadieniais, 12 val./mėnesį, 108 val. metus.
  • Nuotolinė, gyvenantiems ne Vilniuje, vieną kartą per mėnesį turintiems atvykti į kursų auditoriją paskutinį mėnesio šeštadienį konsultacijai ir ateinančio mėnesio užduotims gauti. Galima atvykti 10 val. ir dalyvauti paskaitoje arba atvykti 13 val. Mėnesio eigoje – konsultacijos sutartu laiku Meet, Zoom platformoje arba e-mail, laiškais atsiunčiant darbų eskizus ir baigtus darbus atsiliepimams gauti. Nuotolinių kursų dalyviams išsiunčiamos metodinės rekomendacijos ir priemonės, nuorodos į literatūrą ir video youtube, pagalbinė medžiaga užduotims atlikti. Nuotolinių kursų dalyviams, įvykdžiusiems kursų programą, kaip ir kontaktinių kurso dalyviams, išduodama  pažyma apie ADDAM Interjero dizaino kursų baigimą.

Paskaitos struktūra (kontaktinė forma, 3 valandos) 

Paskaitos pradžioje peržiūrimi ir aptariami atlikti darbai (kursu dalyviai nenorintys viešo  darbų komentavimo, gali darbus pateikti dėstytojui individualiai po paskaitos). Vėliau išklausoma trumpa teorinė paskaita, žiūrima video medžiaga ir naujos užduoties pavyzdžiai. Toliau išdalinamos naujos užduotys ir paaiškinama užduotis. Nemažiau pusės paskaitos laiko skiriama naujos užduoties atlikimui, kurios metu individualiai konsultuojami kursu dalyviai.
Į paskaitas reikia atsinešti būtiniausias priemones pratybų užduotims atlikti:
- įvairius pieštukus;
- peiliuką;
- klijų;
- liniuotę;
- popieriaus (A4) balto ir kitų spalvų.    


Programos užduotys

1 semestras (spalio – sausio mėn.)

Plokštuminė kompozicija 4 užduotys, formaliosios ir tematinės kompozicijos užduotys 4-6 darbai);
Tūrinė kompozicija  2-3 užduotys , tūrį vaizduojant izometrijoje ir maketuose;
Tūrinė – erdvinė kompozicija, atliekant 2-3 maketus iš duotų elementų;
Spalvinė kompozicija, įvykdant 3-4 užduotis įvairiomis tapybos technikomis.

2 semestras (vasario – birželio mėn.)

Komponavimas centrinėje ir kampinėje perspektyvoje, naudojant pateiktus perspektyvos tinklus. Atliekamos 3-4 užduotys;
Interjero perspektyva, grafinis ir spalvinis atlikimas 2 užduotys;
Atlikimo technika markeriais. Baldų ir interjero eskizai;
Moodboardai, 4 užduotys;
Portfolio parengimas, pasiruošimas motyvaciniam pokalbiui.