Atviroji dailės, dizaino ir architektūros mokykla

Interjero dizaino parengiamųjų kursų programa

http://interjerokursai.weebly.com/


Dėstytojas

prof. Juozas Palaima
juozas.palaima@gmail.com


Vieta ir laikas

užsiėmimai vyksta šeštadieniais nuo 10.00 iki 12.30 val. Malūnų g. 5, Interjero dizaino katedroje, VDA, C korpuse


Programa skirta numatantiems stoti į visas interjero dizaino bakalauro studijų programas. Ji orientuota į sėkmingą stojamųjų egzaminų užduočių įvykdymą, darbų aplanko (portfolio) parengimą, teorinių žinių ir praktinių gebėjimų įgijimą, padėsiantį sėkmingai pradėti studijas. Programa įvykdoma per du semestrus: rudens – nuo pirmojo rugsėjo šeštadienio iki  Šv. Kalėdų. Po Kalėdinių atostogų pavasario semestras tęsiasi iki birželio mėn. pabaigos. Rudens semestro trukmė 4 mėn., pavasario 6 mėn. Pirmajame išdėstoma plokštuminė kompozicija, antrajame – tūrinė erdvinė kompozicija ir parengiamas portfolio. Abiejų semestrų eigoje teorijai skiriama iki 1/3 laiko, pratyboms ir kontrolinių užduočių vykdymui 2/3 laiko. Kiekvieną savaitę skiriamos namų darbų užduotys.  Antrame  semestre  galima  kursų  pertrauka iki  1 mėn.


Rudens (1) semestras Spalis – Gruodis

  • Spalis - Plokštuminės kompozicijos pagrindai. Teorija, pratybos, savarankiškai atliekamos užduotys.
  • Lapkritis - Tūrinės kompozicijos pagrindai. Teorija, maketavimo pratybos, maketas, savarankiškas darbas.  
  • Gruodis - Erdvinės kompozicijos pagrindai. Teorija, erdvės vaizdavimo būdai, savarankiškai atliekamos užduotys. Workshop'as. Semestro darbų peržiūra.

Paskaitų metu teorijai skiriama vidutiniškai 25 %  laiko. Rodomi ir komentuojami geri užduočių atlikimo pavyzdžiai, kiekvieną paskaitą rodomi trumpi video filmai.
Į paskaitas reikia atsinešti būtiniausias priemones pratybų užduotims atlikti:
- įvairius pieštukus;
- peiliuką;
- klijų;
- liniuotę;
- popieriaus (A4) balto ir kitų spalvų.    


Pavasario (2) semestras Sausis – Birželis

  • Sausis - Spalvinė kompozicija
  • Vasaris - Perspektyva
  • Kovas - Interjero tūrinė - erdvinė kompozicija
  • Balandis - Interjero erdvės vaizdavimas eskizuose
  • Gegužė - Kūrybinių darbų aplankas ir pasirengimas stojamąjam pokalbiui
  • Birželis - Kontrolinės užduotys ir pasirengimas stojamąjam pokalbiui