SUAUGUSIŲJŲ MENINĖS KŪRYBOS UGDYMO PROGRAMA 

Dėstytoja: doc. Irma Leščinskaitė

Programos anotacija

Šios programos tikslas - ugdyti suaugusiųjų meninę-kūrybinę individualybę. Tapybos kursų metodika skirta mokyti tapyti suaugusiuosius, atskleisti mokymosi proceso kūrybinių įgūdžių tobulėjimą. Programa skirta pradedantiems ir jau pažengusiems tapybos kursų dalyviams susipažinti su tapybos technologija, priešimo, kompozicijos, dailės istorijos pagrindais. Meninio ugdymo procesas savo ruožtu teigiamai veikia visą asmens būtį. 

Programos reikalingumas ir aktualumas nusakomas šiais aspektais:

- Meninė-kūrybinė veikla daro visuminį poveikį ja užsiimančio asmens individuacijai ir ne tik ugdo jo kūrybinius gebėjimus, bet ir stiprina jo socializacijos potencialą bei didina psichologinės adaptacijos prie kintančios aplinkos galimybes.

- Refleksyviai organizuojamos ir tikslingai konstruojamos ugdomosios meninės aplinkos (meno teorijos žinios, nuoseklus mokymas kompozicijos, tapybos, piešimo pagrindų) poveikis asmenų kūrybinei saviraiškai yra didesnis nei spontaniškos ir metodiškai neorganizuotos meninės veiklos įtaka. 

- Kursų metu ugdomas plastinės paveikslo struktūros suvokimas, aptariami ir analizuojami įvairių istorinių laikotarpių dailės-tapybos, skulptūros, dizaino, fotografijos kūriniai, suteikiamos kursų lankytojų meninę kūrybišką saviraišką laiduojančios teorinės žinios ir ugdomi jų praktiniai tapybiniai gebėjimai ir įgūdžiai. 

- Tapybos kursų dalyviams suteikiamos žinios, leidžiančios suvokti dailės žanrų (peizažo, natiurmorto, portreto) kompozicijos ypatumus; jie supažindinami su pagrindiniais tapybos meninių išraiškos priemonių (spalvos, tono, erdvės, formos ir kt). taikymo būdais; įvaldo klasikinės aliejinės tapybos principus ir techninės spalvinės išraiškos priemones. 

Programos tikslai

Kūrybinių užsiėmimų tikslas - ugdyti suaugusiųjų meninę-kūrybinę individualybę. Visapusiškai išsilavinusio, susipažinusio su meno spalvotyros teorija ir praktika, galinčio save išreikšti meninės kūrybos forma asmens ugdymas. Praturtinti užsiėmimų dalyvių kultūrinį ir meninį akiratį, ugdyti jų kūrybinius gebėjimus ir atverti naujas galimybes jų asmeninei savirealizacijai ir socialinei raiškai. 

Programos uždaviniai

Ugdyti kūrybinę saviraišką meninėmis formomis įvairių specialybių žmonėms, kuriems meniniai užsiėmimai yra hobis ir turiningas laisvalaikio praleidimo būdas. Programa turi padėti kuo geriau atskleisti ir ugdyti prigimtinius dalyvių polinkius ir gabumus, savarankišką ir kritišką mąstymą, laisvą ir atsakingą santykį su kolegomis ir visuomene, pagarbą savosios tautos kultūros tradicijoms. Ugdyti naudojamų tapybos ir kompozicijos plastinių priemonių arsenalą ir ugdant gebėjimą perteikti platesnį gamtos spalvų linijų ir formų spektrą. Ugdyti įsisavinti tapybos iš natūros vaizdavimo tradicijas, susipažinti su teminės kompozicijos ypatumais, suvokti pagrindinių tapybos meninių išraiškos priemonių (spalvos, tono, erdvės, formos ir kt.) naudojimo būdus ir problemas. 

Numatomi gebėjimai

Baigę šią programą dalyviai turėtų išmanyti bendrąją kultūros istoriją ir suvokti jos raidos tendencijas ir ypatumus. Suvoks tapybos, piešimo proceso savitumus bei sąsajas su kitomis meno kryptimis, gebės taikyti žinias iš istorinio, etinio ir konceptualaus konteksto. Gebės naudoti skirtingas vizualinio meno formas ir meninių išraiškos priemonių naudojimo būdus (tapyba, piešimas, grafikos technologijos). Gebės suvokti ir naudoti pagrindinių tapybos meninių išraiškos priemonių (spalvos, tono, erdvės, formos ir kt.) naudojimo būdus ir išmokyti juos praktiškai taikyti meninėje kūryboje. Įvaldys klasikinės aliejinės, grafikos technikų technologijas. 

Medžiagos

Užsiėmimams reikalingos priemonės: aliejiniai dažai, akrilas, drobė 40x50 cm, 50x70 cm ir kt., paletė (lakuota faniera, specialios popierinės paletės skirtos dailininkams), sintetiniai teptukai Nr. 10, 15 ir kt., vatmano popierius, grafitiniai pieštukai, norintys mokytis grafikos technikos reikalinga: medžio arba linoleumo plokštelės, rėžtukų rinkinys. 

Užsiėmimų laikas, kaina ir vieta

Tapybos mokymo užsiėmimų temos ir kurso apimtis skirta mokslo metų laikotarpiui, nauji dalyviai taip pat gali prisijungti užsiėmimų eigoje. Dalyviai gali laisvai pasirinkti vyksiančių užsiėmimų valandų skaičių. 1 ak. val. kaina - 10 EUR. Užsiėmimai vyksta VDA Klaipėdos fakultete, Daržų g. 18 (įėjimas iš Sukilėlių g. pusės), aud. 12b.

Pabaigus kursus pagal pasirinktą mokymo programą, kursų dalyviams išduodami pažymėjimai, liudijantys apie įgytą kompetenciją. 

Bendrą programos turinio aprašymą galite rasti čia

Apie lektorę

Irma Leščinskaitė - menininkė ir dėstytoja, nuo 2006 m. dėsčiusi VDA(KF), KU MF menų specialybių studentams meno teoriją, vizualiąją raišką, nuo 2017 m. dirba  VDA Klaipėdos fakultete. Studijavo Vilniaus dailės akademijoje - baigusi meno aspirantūros, magistrantūros, bakalauro tapybos specialybės studijas.  Dailininkų sąjungos narė, suteiktas kūrėjo statusas. Nuo 1990 m. dalyvauja Lietuvos ir užsienio parodinėje veikloje. Surengusi 31 personalines parodas, dalyvavo 106 bendrose tapybos darbų parodose, meniniuose projektuose: Lietuvoje, Austrijoje, JAV (NY), Italijoje, Rusijoje, Islandijoje, Šveicarijoje, Ukrainoje, Kazachstane, Vokietijoje, Danijoje, Lenkijoje, Švedijoje, Suomijoje, Latvijoje. Suteiktos stipendijos: 2020 m. Festivalis “Poestate”, tarpdisciplininis projektas, Tičino, Šveicarija (įteiktas pagrindinis „Poestate“ festivalio prizas).2019 m. Klaipėdos m. savivaldybės meno kūrėjams stipendija.2018 m. Meno rezidencija, Menų centras, Reikjavikas, Islandija. 2016 m. 2009 m. Valstybės stipendija (LR Kultūros taryba).2016 m. Laimėtas konkursas skelbtas LT Aplinkos ministerijos, atstovauti Lietuvai Pasaulinėje “EXPO  parodoje Astanoje, Kazachstane. Ekspozicijoje personalinė paroda. (LR Aplinkos ministerijos Ministro padėka). 2006 m.  Kunstlerhaus Lukas, Ahrenshoop (StiftungKulturfonds), stipendija, rezidencija, Vokietija. 1996 m. Dž. Soroso stipendija. Tapybos studijos Salzburgo Vasaros Menų Akademijoje (dėstytojai N.Spero ir L.Golub JAV), Austrija.

Plačiau: www.irmalescinskaite.com

Lektorės kontaktai pasiteiravimui: irma.lescinskaite@vda.lt, +370603 76557

Kursų kaina

Registracija į kursus