Apie fakultetą

VDA Telšių fakulteto įkūrimo užuomazgos siekia 1931 metus, kai buvo įsteigta Telšių vidurinė valdžios amatų mokykla su stalių ir baldžių specialybe. Vėlesniais dešimtmečiais mokykla buvo ne kartą reformuota, keitėsi pavadinimai. 1998 m. mokykla tapo Vilniaus dailės akademijos padaliniu.

Turėdama gilias tradicijas, ši mokymo įstaiga nuolat atvira konceptualių idėjų vystymui bei technologinių inovacijų galimybėms . VDA TF šiuo metu vykdomos studijos pagal šias studijų programas:

Metalo meno ir juvelyrika

Skulptūra (Taikomoji skulptūra)

Dizainas (Baldų dizainas)

Dailės ir interjero restauravimas (Meninių Baldų restauravimas, Metalo dirbinių restauravimas)

 

2019 m. patvirtinta ir vykdoma nauja magistro studijų programa Taikomasis menas.

Visų Telšių fakultete vykdomų studijų programų paskirtis – ugdyti plataus akiračio universitetinio išsilavinimo specialistus ir kritiškai mąstančias asmenybes, gebančias kūrybiškai naudotis įgytomis bendrosiomis bei profesinėmis kompetencijomis, praktiniais įgūdžiais, leidžiančiais savarankiškai vystyti individualią veiklą, ar orientuotis į tarptautinę industriją. Absolventai taip pat gali tęsti studijas antroje aukštųjų studijų pakopoje. Studijų metu studentams suteikiama galimybė plėsti žinias užsienio šalių aukštosiose mokyklose pagal tarptautines mainų bei mobilumo programas – LLP/ Erasmus, NORDPLUS.


Fakulteto pedagogų bendruomenę sudaro plačią praktinę ir kūrybinę patirtį turintys dailininkai, architektai ir humanitarinių mokslų specialistai, aktyviai dalyvaujantys meniniame regiono ir visos  Lietuvos gyvenime.  Kūrybingi specialistai, savo srities žinovai, pasižymintys savitu mąstymu, jau daug metų garsina VDA Telšių fakultetą: pakanka paminėti vienus ryškiausių šiuolaikinės juvelyrikos ir metalo meno kūrėjų – Birutę Stulgaitę, Eimantą Ludavičių, Beatą Zdramytę, Šarūnę Vaitkutę, konceptualiuosius skulptorius Nerijų ir Andrių Erminus, Mindaugą Šimkevičių ir daugybę kitų, kurių juvelyrinius, meninės kalvystės, instaliacijos darbus galima matyti tiek svarbiose tarptautinėse parodose, tiek muziejuose, tiek Telšių (ir ne tik) aikštėse, galiausiai, privačių užsakovų interjeruose. Dalis dėstytojų atvyksta iš kitų VDA fakultetų, kviečiami lektoriai iš užsienio šalių (dizaineriai, juvelyrai, restauratoriai).


Ši menininkų mokymo įstaiga atokesniame nuo didesnių miestų regione (vietinių gyventojų vadinama „menininkų kalve“) – svarbus intelektualaus gyvenimo centras. Vien Telšių mieste priskaičiuojama ne viena dešimtis meninės kūrybos objektų, realizuotų fakulteto studentų, dėstytojų  ir absolventų idėjomis. Įsikūręs jaukioje Telšių miesto vietoje, greta Masčio ežero, Telšių fakultetas džiaugiasi stiprėjančiais kūrybiniais bei organizaciniais ryšiais su meno ir verslo įstaigomis: VšĮ Telšių Menų inkubatorius, VDA Telšių galerija, meninio ugdymo įstaigomis (Telšių, Skuodo, Salantų  dailės mokyklomis, Palangos Senąja gimnazija ir t.t.). Vykdomi bendri projektai su Lietuvos muziejais (Mažosios Lietuvos istorijos muziejus, Žemaičių muziejus „Alka“, Šiaulių „Aušros“ muziejus ir kt.), kur studentams suteikiama palanki galimybė naudotis muziejų fondų medžiaga. Vystomi ryšiai su keliomis dešimtimis socialinių partnerių, įvairių visuomeninių įstaigų (Telšių, Plungės, Mažeikių, Jurbarko raj. savivaldybėmis), verslo įmonių (UAB „Rūta“, UAB „Linas“, UAB „Lyra group“, UAB „Siuvina“), kurių dėka studentai tiesiogiai susipažįsta su įmonių specifika, kuria projektus, prototipus, vėliau realizuojamus įmonėse.