• Naujienlaiškis
 • Lekt. Agnė Kulbytė

  1997 m. baigė M. K. Čiurlionio menų gimnaziją, 2003 m. – tapybos studijas Vilniaus dailės akademijoje, 2009-2013 m. – filosofijos krypties doktorantūros studijas Lietuvos kultūros tyrimų institute. Turi meno licenciato (2007 m., VDA) ir humanitarinių mokslų daktaro (2014 m., LKTI / VDU) laipsnius. Stažavo Nordic Artists‘ Centre Dale, Norvegijoje (2007 m.), Institute des arts et archeologie Paryžiuje (2011 m.).

  Lietuvos dailininkų sąjungos narė.

  Meniniai ir moksliniai interesai:

  Tapyba ir teoriniai tyrimai – dvi gretutinės mano veiklos kryptys.

  Tapydama stengiuosi pastebėti, kas aplinkui gražu, sava, pirmapradiška, kas – nežodiška, tikra, duota, kuo galiu praplėsti įprastą kasdienį matymą ir patyrimą. Labiausiai domina romantinė kūrybos filosofija, teologinį matmenį kūryboje atskleidžiančios jos atmainos.

  Dėstant tapybos užduočių ir kūrybinių temų pamatu tampa peizažo, natiurmorto žanrai. Siekiama, kad interpretuojant ir įsijaučiant į tapybos procesą užsimegztų sava kūrybinė filosofija, o šio atsiskleidimo sąlyga taptų gebėjimas pažvelgti „už savęs“.