Spalio 6 d. VDA parodų salėse „Titanikas“ atidaryta mūsų katedros doc. Žydrūno Mirinavičiaus kuruota paroda „Šviesos amžius“, kurioje be vitražo klasikų pristatomi vitražo specializacijos studentų ir apsolventų darbai.

Parodoje pristatoma 9 dešimtmetį skaičiuojanti profesionalaus lietuviškojo vitražo mokykla, ją formavę ir čia dėstę vitražo dailininkai, taip pat studentų darbų kolekcija, aprėpianti platų spektrą vitražo sampratos, kompozicinių ir technologinių ieškojimų, atskleidžianti vitražo raidą nuo XX a. vidurio monumentalių, teminių figūrinių kompozicijų iki šiandienos konceptualių stiklo darbų. Lietuviškojo vitražo mokyklos, kurios pradžia siejama su Kauno

meno mokykloje 1934 m. pradėjusiu dėstyti ir vitražo studiją įkūrusiu prof. Stasiu Ušinsku, tradicija tęsiama iki šių dienų Vilniaus dailės akademijos Įvietinto meno studijų programos vitražo specializacijoje. Retoje aukštojoje dailės mokykloje Europoje ir pasaulyje vitražas yra dėstomas kaip atskira studijų programa, tačiau Vilniaus dailės akademija, perėmusi šiais metais šimtmetį mininčios Kauno meno mokyklos tradiciją, Valstybinio dailės instituto Vilniuje – į kurį vitražo studija iš Kauno buvo perkelta 1951 m. – patirtį, metodiką bei technologinę bazę, sėkmingai tęsia šią specifinę studijų programą.

Šia paroda pirmą kartą siekiama pristatyti vitražą dėsčiusius pedagogus, atskleidžiant vitražo raidą nuo mokyklos įkūrėjo prof. Stasio Ušinsko pirmųjų profesionalių vitražo darbų, jo darbą Vilniuje tęsusių prof. Algimanto Stoškaus ir prof. Kazio Morkūno monumentalių luitinio ir klasikinio plono stiklo vitražo kompozicijų, taip pat Eglės Valiūtės, doc. Konstantino Šatūno, prof. Algirdo Dovydėno, doc. Broniaus Bružo, doc. Igno Meidaus, Rasos Grybaitės, doc. Ievos Paltanavičiūtės, doc. Žydrūno Mirinavičiaus kūriniai, taip pat Nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų mokykloje vitražą dėsčiusio 

Antano Garbausko darbai. Šalia pripažintų vitražo menininkų eksponuojami studentų kūriniai – kursiniai bei diplominiai darbai, atskleidžiantys vitražo dėstymo metodiką ir platų technologijų spektrą.

Parodoje eksponuojami vitražų architektūroje projektai, natūralaus dydžio parengiamieji piešiniai (kartonai), vitražų architektūroje fotografijos, taip pat įvairia technika įgyvendinti kamerinio mastelio vitražo kūriniai: klasikiniai plono stiklo vitražai, luitinio vitražo pavyzdžiai, stiklo klampinimo ir moliravimo bei kitomis technikomis sukurti darbai.

Parodos kuratorius Įvietinto meno ir scenografijos katedros doc. Žydrūnas Mirinavičius

Vieta: Vilniaus dailės akademijos parodų salės Titanikas II a.
Atidarymas: spalio 6 d. 18 val.
Paroda veiks iki spalio 29 d.